25 mei 2021

Update LCI-richtlijn COVID-19 vaccinaties

Er is weer een update van de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinaties verschenen. Een overzicht van alle wijzigingen staat in paragraaf 1.3. Er zijn geen relevante (afwijkingen van) wijzigingen specifiek voor onze doelgroep kwetsbare ouderen. Er is wel een wijziging voor Comirnaty in relatie tot het aantal op te zuigen millimeters in geval van gebruik van Vernacare naalden (0,27 ml in plaats van 0,3 ml). Daarnaast is de bewaartermijn na ontdooien voor Comirnaty verlengd naar 1 maand (31 dagen).

Wel is het document ‘Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Comirnaty’ aangepast. In het document staan nu voornamelijk afwijkingen/specifieke aandachtspunten voor onze doelgroep in relatie tot de doelgroep en is daarmee ook flink ingekort. Uiteraard houden we u op de hoogte van relevante updates van de LCI-richtlijn.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht