30 april 2020

Verenso en ActiZ maken formeel bezwaar bij Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tegen verlaging GRZ tarieven

Verenso en ActiZ maken samen formeel bezwaar bij de NZa over de aankondiging van een tariefverlaging van 4.3% vanaf 2021 voor de GRZ. We zien risico’s voor continuïteit, kwaliteit en doorontwikkeling van de GRZ en de keten daaromheen als de NZa vasthoudt aan haar huidige koers en planning.

Bovendien maken de onzekerheden als gevolg van de huidige corona-crisis uitstel en grondige heroverweging nóg voor de hand liggender. Wij doen een dringend appèl op de NZa om de uitkomsten van herijking van de tarieven GRZ uit te stellen en in het licht van de actualiteit een grondige heroverweging te maken. Lees de brief.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht