3 juni 2021

Versoepelingen COVID-19

Naar aanleiding van het OMT-advies heeft het kabinet de versoepelingen voor instellingen in de langdurige zorg overgenomen. De belangrijkste versoepelingen worden hieronder aangegeven.

  • Naast volledig gevaccineerden geldt dat ook voor niet/onvolledig gevaccineerden, bij een 80% vaccinatiegraad of hoger, dat bij een negatieve PCR op dag 5 de quarantaine kan worden opgeheven. Ons advies is wel om bij niet/onvolledig gevaccineerden, een dagelijkse gezondheidscheck uit te voeren t/m dag 14. Deze versoepeling geldt voor quarantaine in kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Volledig gevaccineerde bewoners hebben in principe een laag risicoprofiel bij opname en na uitstapje/logeren. In geval er een hoog risicoprofiel is, en daarmee quarantaine, wordt ook een PCR afgenomen op dag 5.
  • Isolatie en quarantaine kunnen voor bewoners die dit niet goed kunnen begrijpen zeer ingrijpende maatregelen zijn. Het is belangrijk om, bijvoorbeeld in overleg met een deskundige infectiepreventie, de proportionaliteit van deze maatregelen te beoordelen en de nadelige consequenties voor het welzijn af te wegen tegen het risico op (verspreiding van) de infectie.
  • Het beleid rondom het preventief dragen van een mondmasker wordt niet versoepeld. Wel is er in bijzondere situaties, bij een vaccinatiegraad van 80% of hoger, ruimte om voor het dragen van een neusmondmasker gemotiveerd van de richtlijn af te wijken, bijvoorbeeld als een bewoner daardoor angstig wordt of de communicatie ernstig belemmerd wordt.
  • De bezoekregeling binnen instellingen volgt de bezoekregeling in de maatschappij.
  • Onder voorwaarden kan overwogen worden om groepsactiviteiten buiten het cohort te hervatten.

Zie voor verdere informatie de Kamerbrief d.d. 2-6-2021 onder punt 5 en de bijbehorende bijlage. De wijzigingen zullen, waar van toepassing, worden meegenomen in de volgende update van het behandeladvies.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht