9 juli 2024

Vul nu de vragenlijst in over antibiotica-allergie

De SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship heeft een vragenlijst uitgezet over de registratie van antibiotica-allergieën. De vragenlijst is gericht aan zorgverleners (artsen, apothekers, verpleegkundigen) in de eerstelijns, tweedelijns en de langdurige zorg in Nederland. De resultaten van deze vragenlijst zullen worden gebruikt om kennisuitwisseling en samenwerking rondom antibiotica-allergie registratie te bevorderen.

Jessica Edwards van Muijen, specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan en RCT lid van het AMR Zorgnetwerk in Noord-Holland, is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de vragenlijst.

De enquête is beschikbaar via deze link. Invullen duurt maximaal 10 minuten; graag vóór 20 juli 2024 invullen! Bij voorbaat dank, namens de SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship.

Binnen het programma Richtlijnen Artsen Langdurige Zorg (RAILZ) wordt momenteel door Verenso gewerkt aan een handreiking Antimicrobial stewardship. Er is een afgevaardigde van de SWAB in de werkgroep.

 

Naar nieuwsoverzicht