16 maart 2020

Zorgbreed overleg COVID-19

Onder leiding van maar liefst twee ministers en een staatssecretaris vond vanmiddag een zorgbreed overleg plaats. Hiervoor waren de bestuurders van de verschillende zorgkoepels uitgenodigd. Als Verenso waren wij digitaal aanwezig via een lifestream.

Er werd uitgebreid gesproken over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Door ActiZ en Verenso werd aandacht gevraagd voor afdoende beschermingsmiddelen voor de professionals die met zeer kwetsbare patiënten werken, bijvoorbeeld in het verpleeghuis. De preventieve middelen zijn landelijk schaars, aangegeven wordt dat verpleeghuizen via het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) op afroep preventieve middelen kunnen aanvragen. VWS verwacht dat dat de werkvoorraden eind deze week beter zijn. Diverse partijen geven aan dat dit te lang duurt. VWS geeft aan dat er hard wordt gewerkt om dit te regelen.

De GGD geeft aan met experts als Verenso en de werkgroep infectiepreventie (WIP) te willen kijken naar zaken als: hoe kun je de beschermingsmiddelen goed gebruiken? En moet het testbeleid worden aangepast? Het is goed om te horen dat we hier als Verenso bij betrokken worden. We zullen hiervoor contact opnemen met de GGD en jullie informeren als er meer informatie beschikbaar is. Met betrekking tot medicatie wordt opgemerkt dat Chloroquine in centraal beheer van de RIVM zal komen.

Ook wordt gesproken over de personele uitdagingen. Het ministerie is bezig met een voorstel om tijdelijk artsen te laten helpen die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn. KNMG wijst op hun initiatief (zie verderop in deze nieuwsbrief). De IGJ vult aan dat zij zeven dagen in de week bereikbaar zijn voor eventuele vragen.

Vanaf morgen zal er sectorgewijs overleg plaatsvinden waar ook Verenso voor is uitgenodigd. Wij houden u dagelijks op de hoogte van alle vorderingen!

Naar nieuwsoverzicht