App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

De richtlijn Probleemgedrag: voer voor intervisie

Ada Vijfvinkel, namens Intervisiegroep Kaderartsen NoordBrabant/Limburg

We vinden het een mooi uitgevoerde, erg uitgebreide richtlijn, die zich op de website beter laat lezen dan in de printversie. Het werken via de website biedt een inzichtelijk geheel waarbij de te zoeken kopjes en de indeling naar symptoom heel duidelijk zijn en de opgenomen tabs naar aanbevelingen en onderbouwingen handig zijn. Dit maakt het absoluut aantrekkelijk om de richtlijn snel en doelgericht online te raadplegen.

Voor de verdieping is veel literatuur voorhanden waarbij, zoals verwacht, de uitkomsten van evidence voor verschillende (niet-) medicamenteuze zaken beperkt zijn, met tot onze verrassing wel weer een comeback van haloperidol.

De uitdagingen zien wij intramuraal in het implementeren en borgen van de niet-medicamenteuze acties bij teams die anders hopen, al denken we wel dat de tendens en het tijdsbeeld daarin de goede kant op gaat. De visie op goede dementiezorg is de laatste jaren al ruimschoots opgeschoven in de richting die de richtlijn beoogt. Alle leden van de intervisiegroep zijn met hun multidisciplinaire collega’s in een gevorderd stadium ten aanzien van het aanpakken van gedragsproblematiek, zowel met het methodisch ontwikkelen van psychosociale creativiteit als met het afbouwen van medicatie. De uitgebreide informatie uit de richtlijn kunnen we ook gebruiken voor het expliciteren en onderbouwen van deze aanpak, een logische uitleg helpt om de geesten verder te laten rijpen. Binnen de muren kunnen nog een aantal niet-medicamenteuze interventies zoals de muziektherapie meer worden ingezet, zo blijkt alleen al in onze kleine groep. En met de richtlijn als munitie kunnen we opnieuw een pleidooi houden voor muziektherapie.

De extramurale uitdagingen lijken ons evident: de thuiszorg, mantelzorgers, geriaters en huisartsen ook meekrijgen naar het tijdig inzetten van niet-medicamenteuze interventies is werkelijk een klus. In onze respectievelijke regio’s zien we kansen in het organiseren van gemeenschappelijke scholing met huisartsengroepen waar we mee samenwerken, en in het overleg met de geriaters over bijvoorbeeld passende medicamenteuze interventies. We bereiden ons voor op een lange adem, dat lijkt ons wel verstandig. En bij ademnood is de intervisiegroep een prima plek om met de bespreking van een dilemma of een casus gerelateerd aan de (implementatie van deze) richtlijn weer even rustig op adem te komen, succeservaringen te delen en nieuwe inspiratie op te doen.

Auteur(s)

  • Ada Vijfvinkel, specialist ouderengeneeskunde, Thebe
Reacties