App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

De richtlijn en de praktijk

Eefje Sizoo

ESizoo_2017.jpg

Recent verscheen de langverwachte herziene Verenso richtlijn Probleemgedrag voor mensen met dementie. In in deze editie van het tijdschrift besteden wij hier uitgebreid aandacht aan. Wij denken dat u met het lezen van de verschillende bijdragen mooie inspiratie op kunt doen hoe u het werken met de richtlijn in uw eigen praktijk vorm kunt geven.

We zijn verheugd dat onze coverstory is geschreven door de schrijvers van de richtlijn zelf. Hierin leest u waarom de werkgroep heeft gekozen voor de term probleemgedrag, een onderwerp waarover op social media de afgelopen weken flink werd gediscussieerd. Zij schetsen voorts in een mooi overzicht de hoofdpunten uit de nieuwe richtlijn, de belangrijkste verschillen met de eerdere versie uit 2008 en gaan in op hoe de specialist ouderengeneeskunde de richtlijn kan gebruiken in zijn/haar dagelijkse praktijk.    

Met enthousiasme publiceren wij ook de reacties uit het veld. Wij vroegen een aantal collega’s te reageren aan de hand van drie vragen: wat halen zij uit de nieuwe richtlijn als belangrijkste leerpunt, wat zien zij als uitdagingen in het volgen van de richtlijn in de praktijk en hoe willen zij daar in hun eigen praktijk vorm aan geven? Onze oogst is heel divers! We ontvingen reacties vanuit verschillende invalshoeken: vanuit een behandeldienst, een artsengroep, een intervisiegroep, het netwerk kaderartsen psychogeriatrie en vanuit een individuele collega. Wij raden u van harte aan de bijdragen te lezen en u te laten inspireren.

Met zoveel bijdragen over de richtlijn zal het u mogelijk verbazen dat dit in opzet een regulier nummer van het tijdschrift is en geen themanummer. Maar deze editie heeft nog meer te bieden. Lees bijvoorbeeld in de rubriek 'Wetenschap' hoe Eva Smeenk als eerste met de nieuw ontwikkelde indicatoren uit het Kwaliteitskader aan de slag ging bij haar onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuiszorg op Bonaire. In de rubriek 'Actueel' verwoorden Sandra van Beek en Julie van Hoof de basisfilosofie bij het werken met deze indicatoren. In de rubriek 'Praktijk' leest u of de invoering van de diagnose-behandelcombinatie bijgedragen heeft aan een kwaliteitsverbetering in het behandeltraject van patiënten in de Geriatrische Revalidatie Zorg.

Onze redactie heeft dit nummer met enthousiasme voor u gemaakt. Wilt u daar ook graag aan bijdragen? Met het vertrek van Aafke de Groot, die zich na jaren van tomeloze energie en inzet voor het tijdschrift nu vol gaat richten op haar promotie, hebben wij ruimte voor nieuwe redactieleden en ruimte voor een nieuwe columnist. Wij hopen nieuwe redactieleden/columnist in een komende editie aan u te mogen voorstellen.

Reacties
PDF
Genereer PDF document