App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

 

Redactie

 

Als redactie hebben we het gevoel dat de spreekwoordelijke inkt van editie 1 nog niet droog is, of editie 2 valt al in uw digitale brievenbus. Zo snel gaat de tijd.

Naast de vaste artikelen zoals Estafette, Boekbesprekingen, Uit de ouderengeneeskundige praktijk en SANO, hebben wij ook voor deze editie weer lezenswaardige bijdragen mogen ontvangen.
 
In het artikel ‘Uitval door ongeschiktheid voor ouderengeneeskunde’ worden de competenties beschreven die, bij aios die ongeschikt werden bevonden voor het continueren van hun opleiding, vaak onvoldoende zijn. In ‘De keerzijde van reanimeren’ worden onder andere de zorgkenmerken, reanimatiekarakteristieken en het beloop bij patiënten met niet-responsief waaksyndroom na reanimatie beschreven, om zo bij te dragen aan een completer beeld van mogelijke reanimatie uitkomsten.
 
Dennis Visser heeft de promotie van Ewout Smit digitaal bijgewoond en schrijft daarover in de ‘Hora-est: Patient-centeredness in geriatric rehabilitation. Introducing a novel patient reported outcome measurement in geriatric rehabilitation’. Met zijn proefschrift hoopt Smit bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van geriatrische revalidatie door het bevorderen van patiëntgericht werken.

In de Nederlandse verpleeghuiszorg is er nog weinig bekend over hoe de samenwerking door de specialist ouderengeneeskunde wordt ervaren met de verzorgenden rondom probleemgedrag. Iris Boss et al beschrijven in hun artikel hun onderzoek waarin men tracht zicht te krijgen op thema’s die spelen bij specialisten ouderengeneeskunde rondom samenwerking met verzorgenden bij probleemgedrag.

In het artikel ‘Weefseldonatie na overlijden in twee woonzorginstellingen’ wordt de studie beschreven waarin wordt gekeken hoeveel patiënten, woonachtig in woonzorginstellingen, in aanmerking komen voor weefseldonatie.
 
De redactie wenst u veel leesplezier, maar doet een oproep aan alle lezers om hun ervaringen, die van belang kunnen zijn voor onze doelgroep, te delen middels het inzenden van een artikel. Indien u problemen ervaart bij het schrijven, dan zijn de redactieleden bereid u daarbij te ondersteunen.

Heeft u daarnaast ideeën of suggesties voor het tijdschrift? We nodigen u van harte uit om daarover contact met ons op te nemen. 

Kom je onze redactie versterken? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. Mocht je ons team als hoofdredacteur willen komen versterken, klik dan hier voor de vacaturetekst.

PDF
Genereer PDF document