App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Winnaar TvO-pen 2021

MickyLasvanBennekom_2022.jpg

 

Met het artikel 'Hoe ervaren aios onderwijs over intimiteit en seksualiteit in de ouderengeneeskunde?’ is Micky Las van Bennekom de winnares van dè TvO-pen 2021. Dit is de stimuleringsprijs voor auteurs die voor het eerst publiceren in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Hieronder leest u de samenvatting van haar artikel, dat verscheen in editie 4-2021.

Rutgers, kenniscentrum seksualiteit en Vilans willen basisartsen en specialisten ouderengeneeskunde ondersteunen in het verwerven van competenties, kennis en handvatten op het gebied van seksualiteit en intimiteit bij ouderen. Hiervoor is onderwijs ontwikkeld, dat bestaat uit films, stellingen en een infographic. Derdejaars aios ouderengeneeskunde gaven een reflectie op dit onderwijs. Duidelijk werd dat er veelal nog een blinde vlek bestaat voor dit onderwerp in de praktijk. Het onderwijs biedt een kans om aan te sluiten bij  complexe gemeenschappelijke thema’s.

Seksualiteit houdt niet op bij het ouder worden. Onderzoek toont aan dat de behoefte aan intimiteit blijft bestaan. Daarnaast laat een deel van de ouderen zelfs meer seksuele gedachten en activiteit zien dan de gemiddelde volwassene.1 Een pallet aan somatische en psychogeriatrische ziektebeelden kan invloed hebben op seksualiteit. Desondanks kunnen artsen moeite hebben om aandacht te schenken aan het bespreken van intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Een oorzaak kan zijn een referentiekader, waarin de gedachte heerst dat ouderen nauwelijks of geen seksuele activiteit meer hebben.2 Daarnaast kunnen zorgverleners in de ouderenzorg barrières ervaren bij het stellen van seksuele vragen, zoals een ervaren gebrek aan privacy in het verpleeghuis en discomfort.3

Onderwijs over seksualiteit in de ouderengeneeskunde zou hierbij ondersteuning kunnen bieden.

In deze bijdrage bespreken wij de inhoud van het onderwijsmateriaal en de ervaringen van aios ouderengeneeskunde die het onderwijsprogramma hebben gevolgd.

PDF
Genereer PDF document