App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur

'Roaring Verenso'

 Mathieu-Prevoo.jpg 

Mathieu Prevoo

 

In december 2021 zaten we nog in een lockdown. Met Kerstmis probeerde de overheid het virus twee dagen te foppen. Waarna na de feestdagen de maatregelen weer werden hervat. In januari 2022 weer geen fysiek onderwijs. Voor de zoveelste keer een ‘digitaal surrogaat’. Binnen het verpleeghuis wist ik haast niet beter. Mijn teleurstelling en berusting gingen vooral richting de Universiteit.   

Gelukkig gaan we nu, 4 maanden later, vol enthousiasme een fysiek jubileumcongres tegemoet. Ik ben nu al blij om straks weer dat ‘reünie-gevoel’ van de Verenso-congressen te voelen. Ik hoop veel ‘reünisten’ te mogen treffen. Life is dat eigenlijk voor het eerst als bestuurslid. ‘Al 50 jaar richtinggevend’ is het motto en om te benadrukken hoe richtinggevend we willen blijven, hebben we jullie de weg naar 2030 gewezen.

In december 2021 waren we in gedachten al bezig met het einde van de pandemie. Met Menno Buiskool, Groningse collega en lid van de congrescommissie, brainstormden wij over de tijd die komen zou. Over ‘Roaring Verenso’, in analogie aan de ‘Roaring twenties’. De optimistische tijd na de eerste wereldoorlog en na de jaren van Spaanse griep. Een tijd van hoop en groei. Een tijd die analoog nu ook voor Verenso lijkt te ontstaan. (Waarbij ik de vrees en angst uit Oost-Europa voel contrasteren.) 

Toch neem ik de ruimte om onze ‘roaring-mogelijkheden’ te benadrukken. Als we de notitie ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030’ serieus ter hand nemen en in praktijk brengen. Ken je de handelings-perspectieven in deze notitie al? Of nog? Er is een mooi acroniem voor. Een acroniem dat ook een synoniem voor ‘bouwwerk’  is. Het acroniem is ‘OPSTAL’ en maakt duidelijk wat de pijlers voor ons Verenso-bouwwerk in 2030 zijn. Een groot deel hiervan zie je terug op ons jubileumcongres op 1 en 2 juni in Bunnik.


                                                                                      ‘OPSTAL’
           Opleiding, Promotie, Samenwerking, Technologie, Actief met kwaliteit, Leiderschap

En dan jouw cadeautje aan de jarige

We willen in de toekomst meer met én van de leden. Dat zien we als een mooi cadeautje aan de jarige. Een cadeautje aan jezelf eigenlijk. Wij zijn immers samen Verenso.
Meer met én van de leden begint in je eigen regio en concreter samen met je eigen regiobestuur. Het is nodig, zinvol en leuk. Zinvol omdat in lokale praktijken en regio’s steeds vaker initiatieven ontplooid worden om de toenemende vraag naar specialisten ouderengeneeskunde ‘anders op te lossen’. Als specialist ouderengeneeskunde moet je daarbij zijn. Een gesprekspartner zijn. Om te voorkomen dat je voor voldongen feiten komt te staan. Die houding is nieuw binnen onze beroepsgroep. Beleids- en bestuurstechnisch je stem laten horen. Gevraagd of ongevraagd. Dat past wel bij de specialist ouderengeneeskunde die we ons voor de toekomst wensen.

Meedoen in de regio is ook leuk. Je zit boven op het nieuws, doet je leiderschaps-skills goed en je kunt je contextuele expertise verzilveren. Dat lukt ook ‘jonge klaren’ goed, is mijn ervaring. Het bureau blijft graag bij al dit soort initiatieven betrokken. Zowel met de individuele specialist ouderengeneeskunde als met regio’s/regio-verenigingen. Een klein telefoontje ‘richting Utrecht’ volstaat. Niet uit bemoeizucht, maar ter ondersteuning. De regiobesturen krijgen de komende jaren meer aandacht via accountmanagement en collegae vanuit het bureau in Utrecht.

Verenigingsparticipatie op landelijk niveau blijft daarnaast wenselijk. Landelijke activiteiten zijn noodzakelijk ‘om groot te blijven’ en om het belang van de gehele beroepsgroep op weg richting 2030 te kunnen blijven dienen.

Dus de belofte tot meedoen is een cadeautje voor Verenso en voor jezelf. De expertise van de specialist ouderengeneeskunde moet onontkoombaar/onmisbaar worden in maatschappelijke gremia. Zo blijven we er na Corona ook toe doen. Samenwerking met andere professies (interprofessioneel werken) beschouwen we ook als een geschenk.

And what about science?

Terechte vraag aan de bestuurder Wetenschap en Opleiding. Hier ook nog steeds een ‘daverend’ Verenso. Kijk eens op de Verenso-website naar:

  • ‘Leren van data’ - Uniformering van gegevens t.b.v. de Ouderengeneeskunde. Het deelprogramma ‘Eenheid van Taal’ vordert gestaag. Boeiend naar inhoud en we maken serieuze stappen.
  • Activiteiten t.a.v. Eerste lijn (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Belangrijk om aandachtig te blijven volgen.
  • ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ - ‘Actief met kwaliteit’ is voor Verenso niet slechts een letter in het acroniem.


Groeten uit het Zuiden,

Ook namens Rhona en Jacqueline
Mathieu Prevoo

PDF
Genereer PDF document