App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Onderzoek en praktijk: ze kunnen niet zonder elkaar

In de ouderenzorg wordt elke dag door zorgprofessionals hard gewerkt om kwalitatief goede zorg en behandeling te bieden aan patiënten. Idealiter draagt kennis uit wetenschappelijk onderzoek hieraan bij, onder andere door het inzetten van bewezen effectieve werkwijzen die professionals ondersteunen. Om deze kennis te ontwikkelen hebben onderzoekers de input van de zorgprofessionals hard nodig. Zonder informatie uit de praktijk is het niet mogelijk om goed onderzoek te doen.

Lees verder