App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Onderzoek en praktijk: ze kunnen niet zonder elkaar

 

 Sandra van Beek

 

In de ouderenzorg wordt elke dag door zorgprofessionals hard gewerkt om kwalitatief goede zorg en behandeling te bieden aan patiënten. Idealiter draagt kennis uit wetenschappelijk onderzoek hieraan bij, onder andere door het inzetten van bewezen effectieve werkwijzen die professionals ondersteunen. Om deze kennis te ontwikkelen hebben onderzoekers de input van de zorgprofessionals hard nodig. Zonder informatie uit de praktijk is het niet mogelijk om goed onderzoek te doen.  

In dit nummer beschrijven we een aantal mooie voorbeelden van deze samenwerking tussen wetenschap en praktijk en de wijze waarop zij elkaar versterken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de academische netwerken ouderenzorg, waarin zorgprofessionals, organisaties en wetenschappers intensief met elkaar samenwerken.

In de rubriek actueel beschrijven we het programma Leren van Data en de wijze waarop de vastlegging van specialisten ouderengeneeskunde in het EPD bijdraagt aan kennisontwikkeling. Een verkorte versie van dit artikel verscheen eerder deze zomer in Medisch Contact. Het artikel – ook in deze rubriek- van Joling e.a. gaat in op de COVID-19 registratie die is opgezet vanuit dit programma Leren van Data en de bevindingen die dit inmiddels heeft opgeleverd op basis van de werkzaamheden van UNO Amsterdam. Om ook vooruit te kijken richting het najaar met COVID-19, vertellen Erna Zomer, Maren van Waalwijk en Louise van Hoorn van zorgorganisatie Surplus over de wijze waarop zij hebben deelgenomen aan het COVID-19 onderzoek van het RIVM en het UNC-ZH en hoe dit hen heeft geholpen in de voorbereidingen met het oog op het najaar van 2022.    

Naast deze artikelen over COVID-19 vindt u ook een interessante beschouwing van Graafland over de kans op dementie bij eenzame ouderen en wat hierover in de literatuur bekend is. Van Gemert en Van Putten gaan in op het belang van goede mondzorg in verpleeghuizen en doen hierbij een aantal zeer praktische aanbevelingen. Het artikel van Van Erp e.a. gaat in op het gedane onderzoek naar 'hoe bepalen specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen nu welke patiënt naar welke soort revalidatie wordt verwezen?' Vanuit de samenwerkende academische netwerken ouderenzorg (SANO) dit keer een mooi artikel van Bolt e.a. over de DEDICATED werkwijze in de palliatieve zorg voor mensen met dementie. Ook in dit artikel veel praktische informatie en het is zeker ook de moeite waard om de filmpjes te bekijken die over deze werkwijze op het internet te vinden zijn. In het artikel De National Zorgreserve van Hans Blankestijn wordt het belang van zorgreservisten en de onlangs onwikkelde activiteitenpakketten beschreven.

Verder vindt u uiteraard ook de gebruikelijke rubrieken met deze keer een interview met Serge Roufs en een mooie column van Verenso bestuurder Mathieu Prevoo.

Al met al een zeer uitgebreid nummer waarin de samenwerking tussen wetenschap en praktijk mooi inzichtelijk wordt gemaakt op een groot aantal thema’s. Ook in de komende nummers van het tijdschrift presenteren we graag goede voorbeelden van deze samenwerking. Mocht u een mooi voorbeeld hebben, dan bent u van hart uitgenodigd een artikel of interview in te dienen.

De redactie wenst u veel leesplezier met deze editie!

 

Kom je onze redactie versterken? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. 

PDF
Genereer PDF document