App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Uitgelichte bij- en nascholing

In deze rubriek vindt u een selectie van geaccrediteerde bij- en nascholing, specifiek voor de specialist ouderengeneeskunde

De nascholingsinstituten Boerhaave, GERION, Leerhuizen Palliatieve Zorg, PAO Heyendael en Wenckebach UMCG bieden u de Leergang ouderengeneeskunde aan. Dit is een gezamenlijk initiatief met Verenso. Daarnaast heeft Verenso met ingang van 2015 met Medilex de afspraak dat u als specialist ouderengeneeskunde 10% korting krijgt op de deelnemersprijs voor cursussen van Medilex die in deze rubriek zijn opgenomen. 

Voor het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar de betreffende website (zie links op internet).

5 maart 

23 & 24 maart

Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen

De richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012) vertelt u hoe en bij welke patiënten u een medicatiebeoordeling moet doen. Hoe u dit samen met uw apotheker kunt aanpakken leert u tijdens de cursus 'Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen'. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en CME-online ontwikkelden deze nascholing speciaal voor specialisten ouderengeneeskunde. Er zijn nog plaatsen voor de cursus van 5 maart in Utrecht. Docent is Paul Geels, adviseur bij het IVM en specialist ouderengeneeskunde.

Masterclass Nietzsche: Zelfreflectie met behulp van dynamiet (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Uiteraard is het uitgangspunt het werk van Nietzsche, maar op de achtergrond speelt ook de roman Nietzsches tranen (van I.D. Yalom, uitgeverij Balans) een rol.

De cursus is als een grote schoonmaak: de bezem gaat door uw bovenkamer. U wordt teruggeworpen op uzelf met de opdracht: wees authentiek, maak een kunstwerk van uw leven, privé en in uw beroep. Ofwel: het denken van de schreeuwlelijk Nietzsche dat vaak als negatief ervaren wordt, heeft als positieve uitkomst de oproep om toch vooral zelfstandig te denken. In deze cursus staat u nu eens niet uitvoerig stil bij uw patiënten, maar bij uzelf. Wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan immers niet voor een ander zorgen. Schrijf u daarom in en overdenk twee dagen uw ideeën, handelingen en de manier waarop u in de wereld staat via het explosieve, maar humane gedachtegoed van Friedrich Nietzsche. Zelfreflectie met behulp van dynamiet. Heel belangrijk! Al te gemakkelijk komen we terecht in sleur en gewoontedenken. We vragen ons dan niet meer af waarom we bepaalde dingen doen en waarom we ze op die bepaalde manier doen.

U maakt kennis met Nietzsche en zijn streng beargumenteerde ideeën over wil tot macht, bewustzijn, moraal, Übermensch en de eeuwige terugkeer van hetzelfde. U ervaart dat wat u gewend bent te denken, flink wordt opgeschud. Oude standpunten moet u verdedigen, herzien en misschien verlaten. 

26 maart

 

Spier- en gewrichtsklachten (Boerhaave nascholing)

In deze Boerhaavecursus is voor een wat andere opzet van het programma  gekozen dan wat u van ons gewend bent. In uw evaluaties kwam de vraag om verdieping in plaats van vele verschillende onderwerpen; in deze cursus een aanzet. In de eerste drie blokken presenteren wij u een casus en in de uitwerking daarvan worden de belangrijkste differentiaal diagnostische en therapeutische overwegingen nader uitgewerkt. In een korte epicrise krijgt u de take home messages mee. De drie thema's zijn (diffuse) spierklachten, artritis en artrose van de handgewrichten. In het laatste blok komt de behandeling van artrose van de grote gewrichten aan bod. 

13 & 14 april

 

Masterclass symptomatologie - Communicatie en zingeving  (Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Organisatie van de zorg, samenwerking en anticiperend handelen vaak vervat in de term “advanced care planning” zijn essentiële kernkwaliteiten bij het verlenen van palliatieve zorg. Maar ook thema’s zoals “hoe houden we het vol als professional in die situaties waar verwachtingen van patiënten en naasten botsen met onze eigen grenzen en met wet- en regelgeving”, zijn relevant.
In de twee Masterclasses PZ voor artsen en verpleegkundigen niveau 5 komen alle genoemde aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod. Elke Masterclass bestaat uit twee dagen. Zij zijn desgewenst ook los te volgen. 
• Masterclass 1 besteedt vooral aandacht aan symptoomverlichting, spiritualiteit en organisatie van de palliatieve zorg. 
• In Masterclass 2 staan Communicatie, besluitvorming en ethische dilemma’s centraal. 

15 april

Ouderenzorg nieuwe stijl – een blauwdruk voor particuliere ouderenzorg (Medilex)

Onder leiding van dagvoorzitter Robbert Huijsman worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • De leefstijl en interesses van uw cliënt – ken uw doelgroep.
  • Marktkansen en nieuwe initiatieven in de ouderenzorg – hoe ziet uw toekomst er uit?
  • Wat zijn relevante wetten en regels? En wat betekenen ze voor u? 

16 april

 

Farmacotherapie (Boerhaave nascholing) 

Om het jaar wordt de Boerhaave cursus Farmacotherapie georganiseerd. Deze cursus biedt  u een gevarieerd aanbod van onderwerpen. Nieuwe ontwikkelingen bij de medicamenteuze behandeling van een aantal veel voorkomende ziekten worden besproken, evenals meer overstijgende onderwerpen in de algemene farmacotherapie. Het eerste deel van de ochtend wordt besteed aan medicatie bij veel voorkomende ziekten. Hoe komt u tot een keuze voor een bepaald antidepressivum. Met welke bijwerkingen en contra-indicaties houdt u rekening? Hoe maakt u een switch als een antidepressivum niet het gewenste effect heeft? Minder interessant voor de SOG, maar ook: Heeft u voldoende handvatten om kinderen met ADHD te begeleiden nu er een NHG-standaard ADHD bij kinderen is uitgekomen? Waar moeten we rekening mee houden bij ons voorschrijfbeleid bij urineweginfecties gezien de steeds verder toenemende resistentie voor antibiotica? En hoe maakt u een keuze voor uw patiënt uit de diverse opioïden? 

Het tweede deel van de ochtend betreft de algemene farmacotherapie. Wat zijn indicaties voor het off-label voorschrijven van geneesmiddelen, welke risico’s zijn er indien medicatie op een andere manier (bijvoorbeeld fijngemaakt in plaats van een tablet) wordt ingenomen, welke interactie-waarschuwingen zijn veilig te negeren? Deze vragen kunt u dagelijks tegenkomen in uw praktijk. 

De middag begint met onderwerpen betreffende antistolling en bloedingen. Wat is de huidige positie van NOACs nu er meer ervaring is opgedaan in de 1en 2e lijn? Welke indicaties zijn er voor gelijktijdig gebruik van verschillende groepen anticoagulantia? Kan een NSAID of Cox-2-remmer veilig worden voorgeschreven bij een patiënt met een darmbloeding in de voorgeschiedenis?

Het laatste deel van de dag opent met een interactieve polyfarmacie-casus. Dan volgen voordrachten over nieuwe medicatie bij jicht, en over de nieuwere geneesmiddelen bij diabetes mellitus (GLP-1-agonisten, langwerkende insulines). Insulineschema’s worden besproken, met het bijbehorende risico op hypoglycemie. Na deze dag kunt u met hernieuwde kennis en praktische handvatten uw praktijk in! 

24 april

 

'Klaar met leven?’ - Over ouderen, psychologie en de dood (GERION)

Ouderdom en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de dood komt is het leven voltooid. Maar kan een leven al ‘klaar’ zijn voor de dood zich aandient? En andersom, kan de dood al aankloppen, terwijl iemand zelf of dierbaren er nog absoluut niet klaar voor zijn? De naderende dood bij ouderen kent vele gezichten, die verschillende emoties, vragen en dilemma’s met zich mee brengen. Dit symposium wil vanuit een psychologische invalshoek prangende vragen belichten rond het levenseinde bij ouderen. 

11 & 12 mei

Masterclass besluitvorming, organisatie en zingeving (Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Organisatie van de zorg, samenwerking en anticiperend handelen vaak vervat in de term “advanced care planning” zijn essentiele kernkwaliteiten bij het verlenen van palliatieve zorg. Maar ook thema’s zoals “hoe houden we het vol als professional in die situaties waar verwachtingen van patiënten en naasten botsen met onze eigen grenzen en met wet- en regelgeving”, zijn relevant.
In de twee Masterclasses PZ voor artsen en verpleegkundigen niveau 5 komen alle genoemde aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod.Elke Masterclass bestaat uit twee dagen. Zij zijn desgewenst ook los te volgen. 
• Masterclass 1 besteedt vooral aandacht aan symptoomverlichting, spiritualiteit en organisatie van de palliatieve zorg. 
• In Masterclass 2 staan Communicatie, besluitvorming en ethische dilemma’s centraal. 

18 juni

 

MDL (Boerhaave nascholing)

18 september

Basiscursus Operatieve technieken (PAO Heyendael)

In de dagelijkse praktijk wordt u met enige regelmaat geconfronteerd met aandoeningen die met een eenvoudige chirurgische ingreep te behandelen zijn. Het betreft bij voorbeeld een wond, abces of een oppervlakkige tumor. In deze hands-on training brengen ervaren artsen u in korte voordrachten de benodigde theorie bij over operatieve technieken waarna u vervolgens onder begeleiding de gelegenheid krijgt de diverse technieken te oefenen.
www.paoheyendael.nl/bot1sep2015

18 september

 

ECG (Boerhaave nascholing)

 

24 september

 

02 oktober

Vorderingen specialist ouderengeneeskunde (Boerhaave nascholing)

 

Infectieziekten (PAO Heyendael)

25 september
9 oktober
16 oktober
30 oktober en
13 november

 

De ouderenarts, de huisarts en de patiënt met een verstandelijke beperking (GERION)

Een cursus voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen die structureel werkzaam zijn in de VG-sector.

2 & 3 november

Masterclass Lijden en dood in de filosofie (Leerhuizen Palliatieve Zorg)

De inhoud van deze Masterclass draait om de vraag naar de existentiële betekenis van lijden en dood – naar de zinloosheid ervan, maar juist ook naar de mogelijke zin voor het menselijke bestaan. Met tenslotte misschien de troostende boodschap dat we gelukkig moeten zijn met onze sterfelijkheid. Onvermijdelijk en onophoudelijk worden we in ons leven geconfronteerd met lijden en dood, als twee "gegevens" die we van ons lijf willen houden. Ze zijn in velerlei opzicht ongrijpbaar, en eigenlijk alleen maar te "begrijpen" in hun kwaadaardige zinloosheid. Die absurditeit is ook beschreven door de filosofen. Maar die stelden tevens de (gevaarlijke) vraag naar de mogelijke zin van het lijden en de dood voor het menselijke bestaan. Deze cursus verdiept zich in het volle existentiële gewicht (negatief en positief), of beter: in de gewichtigheid van het lijden en de dood voor de mens die een authentiek bestaan wil leiden. Met andere woorden: de vraag naar de zin en zinloosheid staat centraal.

2 t/m 5 november en 11 december

Masterclass Teaching the teacher (Leerhuizen Palliatieve Zorg)

 Deze multidisciplinaire cursus vertrekt vanuit het learning style model van David Kolb en bouwt verder op een methodiek die Ruthmarijke Smeding en Ruud Oderkerk de afgelopen jaren tijdens de diverse cursussen, wereldwijd, hebben ontwikkeld. Vanaf 2000 werd deze cursus op verschillende plekken tegelijk gegeven, waaruit vanaf 2005 in Europees verband een nieuwe impuls zal worden gegenereerd: Samen lerend zal een gezamenlijk studieplan in de diverse talen worden ontwikkeld met daarop aansluitende vervolgcursussen. 

12 november

 

Kinder- en ouderenmishandeling (Boerhaave nascholing)

 

04 december

 Actualiteitencursus rond noviteiten voor de ouderenzorg (PAO Heyendael)

Reacties
PDF
Genereer PDF document