App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

De start van het nieuwe jaar, is tevens de start van de Wet zorg en dwang (Wzd), die in het veld voor aardig wat roering zorgt. Lijkt het veld zich wat betreft visie en inhoud achter de wet te stellen, roept haar implementatie nog veel vragen op. In de rubriek Actueel beschrijft Arie Berg het spanningsveld dat ontstaan is door de invoer van de Wet zorg en dwang en de dienstverlening vanuit de GGZ.

2020 is het ook het jaar van het nieuwe Kaderbesluit voor Cluster 1. Dit betekent dat de RGS de visitaties voor erkenning van opleidingsinstellingen en (stage)opleiders niet meer uitvoert en opleidingsinstituten daar nu zelf verantwoordelijk voor zijn. We staan in ieder geval voor de uitdaging om (veel) meer specialisten ouderengeneeskunde op te leiden. Opleiden binnen een opleidingsgroep biedt hier mogelijkheden voor. U leest hierover meer in het artikel van Jan Lavrijsen.  

Lees verder