App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Winnaar TvO-pen 2019

TvO-pen2019.jpg 

Ingeborg Janssen (l), Mirjam Nauta (r)

Met haar artikel ‘In het verpleeghuis spreken over IC-opname. De rol van de specialist ouderengeneeskunde in de besluitvorming rond Intensive Care voor verpleeghuisbewoners’ is Mirjam Nauta de winnares van dè TvO-pen 2019. Dit is de stimuleringsprijs voor auteurs die voor het eerst publiceren in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Ingeborg Jansen reikte namens de redactie de prijs aan haar uit bij de uitreiking van haar certificaat ter afronding van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Hieronder leest u de samenvatting van haar artikel, dat verscheen in editie 5-2019. 

Inleiding

De specialist ouderengeneeskunde is dagelijks bezig met medische besluitvorming aangaande verpleeghuisbewoners. Het gefundeerd wel of niet starten of staken van medische behandelingen is bij uitstek een expertise van dit specialisme. Een deel van de verpleeghuisbewoners heeft een beargumenteerd actief instuurbeleid richting het ziekenhuis. Dit betekent dat een besluit tot opname op de Intensive Care (IC) in de toekomst voor de groep verpleeghuisbewoners met een actief instuurbeleid niet ondenkbaar of uitgesloten is. In dit artikel wordt zo’n situatie toegelicht aan de hand van een casus. Het betreft een patiënt in het verpleeghuis met een actief beleid ten aanzien van een ziekenhuisopname, die werd ingestuurd naar het ziekenhuis ter overbrugging van somatische problematiek na een valincident. Dit leidde tot een langdurig en intensief ziekenhuisverblijf, inclusief IC-opname, een onverwachte wending van een op zichzelf alledaagse verpleeghuiscasus.

De centrale vragen in dit artikel zijn:

  • Is het (voor)bespreken van IC-besluitvorming passend binnen de advance care planning in het verpleeghuis?
  • Kan de uitkomst van een IC-opname voor kwetsbare ouderen worden voorspeld?
  • Voor welke groep oudere patiënten kan een IC-opname medisch zinvol zijn?
  • Indien het (voor)bespreken van toegevoegde waarde is, welke handreikingen zijn daarvoor te formuleren?

Samenvatting

Een deel van de verpleeghuisbewoners heeft een beargumenteerd actief instuurbeleid richting het ziekenhuis. Het (voor)bespreken van IC-besluitvorming past binnen het kader van advance care planning (ACP) in het verpleeghuis. Bij het (voor)bespreken kan de specialist ouderengeneeskunde gebruikmaken van de volgende handreikingen: (1) beoordelen van de belastbaarheid aan de hand van kwetsbaarheid (CFS-score), (2) gebruikmaken  van de hypothetische richtinggevende IC-opnamecriteria voor ouderen, en (3) toepassen van het concept ‘overbrugbaarheid’. Het (voor)bespreken van IC-besluitvorming door de specialist ouderengeneeskunde in het verpleeghuis is van toegevoegde waarde en in het belang van de patiënt.

 

 

PDF
Genereer PDF document