App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

 

 
Redactie
 
De start van het nieuwe jaar, is tevens de start van de Wet zorg en dwang (Wzd), die in het veld voor aardig wat roering zorgt. Lijkt het veld zich wat betreft visie en inhoud achter de wet te stellen, roept haar implementatie nog veel vragen op. In  de rubriek Actueel beschrijft Arie Berg het spanningsveld dat ontstaan is door de invoer van de Wet zorg en dwang en de dienstverlening vanuit de GGZ.

2020 is het ook het jaar van het nieuwe Kaderbesluit voor Cluster 1. Dit betekent dat de RGS de visitaties voor erkenning van opleidingsinstellingen en (stage)opleiders niet meer uitvoert en opleidingsinstituten daar nu zelf verantwoordelijk voor zijn. We staan in ieder geval voor de uitdaging om (veel) meer specialisten ouderengeneeskunde op te leiden. Het artikel Opleiden binnen een opleidingsgroep biedt hier mogelijkheden voor.  

Het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde verbreedt zich sinds jaren steeds meer naar de eerste lijn. Zorg voor kwetsbare ouderen is een inspirerend artikel om te lezen door de diversiteit aan samenwerkingsverbanden die hierin besproken wordt.

Behalve het bespreken van een uitspraak van het tuchtcollege wordt in dit nummer ook aandacht besteed aan een overzicht over trends in gegrond verklaarde klachten door het tuchtcollege jegens specialisten ouderengeneeskunde. Paulien Maat loodst ons hier op een zeer heldere wijze doorheen.

In de rubriek Wetenschap worden twee Hora-est’s onder de aandacht gebracht. Bij de start van de nieuwe wetten Wzd en Wvggz is het proefschrift van Janine Collet over de behoefte en noodzakelijke zorg voor dubbelzorgvragers actueel. In haar proefschrift  wordt het belang van de samenwerking tussen GGZ en zorginstellingen (Wlz) benoemd. Claudia Smeets promoveerde op het gebruik van psychofarmaca bij mensen met dementie en neuropsychiatrische symptomen, een belangrijk  onderwerp binnen ons vak . Beide proefschriften zijn zeker de moeite waard om te lezen.

Last but not least presenteren we in dit nummer twee winnaars. De winnares van de kerstpuzzel 2019 is Maaike Schumacher. De winnares van de TvO-pen is Mirjam Nauta. Namens de redactie feliciteren we de winnaars en wensen onze lezers veel leesplezier toe. 
 
 
PS: Uw redactioneel hier? Dat kan! Wij zijn op zoek naar een hoofdredacteur. Neem contact op voor meer informatie: redactie@verenso.nl
 
PDF
Genereer PDF document