App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Winnaar TvO-pen 2020

 

PTitulaer_TvOPen_2020.jpg 


Met het artikel 'Weefseldonatie: bespreekbaar in het verpleeghuis?’ is Peer Titulaer de winnaar van dè TvO-pen 2020. Dit is de stimuleringsprijs voor auteurs die voor het eerst publiceren in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Nienke Fleuren en Anne Belonje reikten samen namens de redactie de prijs aan hem uit. Hieronder leest u de samenvatting van zijn artikel, dat verscheen in editie 3-2020.


Inleiding

In Nederland is er reeds decennia een praktijk van weefsel- en orgaandonatie. Het is onbekend hoe er binnen de geïnstitutionaliseerde ouderenzorg gecommuniceerd wordt over weefseldonatie door specialisten ouderengeneeskunde. In deze studie wordt dat onderzocht met als doel de factoren in kaart te brengen die deze communicatie beïnvloeden.

Methode

Bij tien specialisten ouderengeneeskunde werden semigestructureerde interviews afgenomen. De gesprekken werden opgenomen, getranscribeerd en kwalitatief geanalyseerd.

Resultaten

Er wordt praktisch niet over weefseldonatie gecommuniceerd binnen de ouderengeneeskunde, door onder andere een kennistekort en de verwachte tijdsinvestering. In organisatorisch opzicht is het bevorderlijk eerst naar draagvlak te zoeken en tot werkafspraken te komen voorafgaand aan de communicatie over weefseldonatie.

Beschouwing

Met deze studie is er meer zicht gekomen op de redenen die specialisten ouderengeneeskunde geven waarom zij meestal niet over weefseldonatie communiceren met hun patiënten. Dat biedt in de toekomst aanknopingspunten om communicatie over dit thema te bevorderen.

 

PDF
Genereer PDF document