App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Uit de ouderengeneeskundige praktijk

"Ik kies de ouderengeneeskunde om écht dokter te zijn"

Chris-Duijkers-662x1024.jpg

Chris Duijkers (fotografie ZBVO)


Ouderengeneeskunde wordt het vak van de toekomst genoemd. En het is dus absoluut een goed idee om nu dit vak in te gaan. “Het is een fijn en sociaal beroep”, beaamt aios ouderengeneeskunde Chris Duijkers, die zijn keuzestage momenteel bij ZBVO loopt. “Het empathische stuk en het zoeken van connecties met mensen ligt mij heel goed”. En dat straalt hij ook uit. Zijn rustige en begrijpende houding als arts past perfect bij de doelgroep die hij behandelt.

Als we hem vragen waarom hij dit vak in wil, geeft hij ons een even simpel als praktisch antwoord. “Ik vind ouderen gewoon een hele leuke doelgroep”, aldus Chris. “Ze hebben al een heel leven achter de rug en vertellen me de mooiste verhalen over vroeger. Je ziet allerlei levenslopen, lagen van de maatschappij en uiteenlopende medische achtergronden. Daarbij kan je in dit beroep echt persoonlijke zorg bieden aan je patiënten en dat maakt dit werk zo divers en interessant!”

Nieuwsgierig naar de eerstelijnszorg

Nog even en dan is het zover, dan mag Chris Duijkers zichzelf specialist ouderengeneeskunde noemen. Hij is blij met ZBVO als zijn keuzestage: “Mijn doel was om de eerstelijnszorg beter in beeld te krijgen. Ik heb mijn opleiding ouderengeneeskunde namelijk grotendeels in corona-tijd heb gedaan waardoor het ambulante deel van mijn psychiatrie-stage niet doorging. Om deze reden was ik op zoek naar een interessante zorgorganisatie die de eerstelijnszorg faciliteert. ZBVO heeft dit goed opgezet en daar wilde ik van leren”, vertelt Chris. Hij vervolgt: “Ik kreeg ook het gevoel dat eerstelijnszorg het minst aan bod was geweest binnen de opleiding en daar wilde ik toch wat mee doen. Binnen, in het verpleeghuis, voelde ik me al een specialist ouderengeneeskunde, maar buiten, in de eerstelijnszorg, was dat nog niet. Door mezelf op een open manier op te stellen heb ik weer veel nieuwe dingen mogen ervaren”.

Chris vertelt tijdens dit interview ook dat hij de regionale verschillen eens wilde vergelijken: “Op mijn vorige stage in Harderwijk merkte je de protestantse inslag op de denkwijze van ouderen tegenover de overwegend katholieke kijk in Brabant. Dat gaf goede inzichten op het gebied van omgang met mensen”.

De begeleiding binnen ZBVO

“Binnen ZBVO werd ik fijn opgevangen door Nicole van de Geer. Zij is een ervaren specialist ouderengeneeskunde waar ik veel van geleerd heb. Nicole heeft me mee laten kijken bij talloze casussen en is heel betrokken bij haar patiënten”, aldus Chris. “Zij heeft een informele en vriendelijke manier van werken maar legt wel direct de vinger op de zere plek. Dat waarderen mensen en ik neem dat dan ook mee in de toekomst als specialist ouderengeneeskunde”.

Chris Duijkers heeft niet enkel en alleen met Nicole opgetrokken: “Ik heb ook de mogelijkheid gekregen om bij diverse andere specialisten mee te kijken, waaronder ZBVO-dokters Gerard de Wild, Amnon Weinberg en Esther van Kollenburg. Door het aanschouwen van hun stijl van werken, kreeg ik waardevolle nieuwe inzichten”.

Voorheen was Chris niet bekend met het concept van ZBVO. Inmiddels is hij erg blij met zijn kennismaking met onze zelfstandige vakgroep: “Ik was gewend aan de werkwijze van grote verpleeghuisinstellingen. Echter zou ik het iedereen aanraden om eens buiten de vier muren van het verpleeghuis te gaan kijken. ZBVO is daarin een goede keus”.

Pak de kans en kies voor het vak ouderengeneeskunde

“Er is een enorm tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in ons land. En dat terwijl de ouderengeneeskunde in Nederland, door de hoge kwaliteit, een voorbeeld is voor de landen om ons heen”, meent hij. Chris: “Alle coassistenten en jonge dokters die twijfelen over dit vak zou ik graag een keer willen uitnodigen om eens te komen kijken. Dit vak heeft, onterecht, last van de relatieve onbekendheid en de vooroordelen die er leven. Ervaar het dus zelf”.

Dat we in de ouderenzorg met onze tijd mee gaan en slimmer werken is volgens Chris logisch: “Ouderengeneeskunde is niet oubollig. We gaan met de tijd mee. Onder andere door meer multidisciplinair samen te werken met bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist, de GZ-psycholoog en de ergotherapeut. Dat is een goede ontwikkeling”. Je hoort echt dat er een zorghart spreekt: “Ik koos de ouderengeneeskunde om écht dokter te kunnen zijn. Alleen al hierom zou je dit vak moeten kiezen. Ik zou de connectie met de patiënt niet kunnen missen. En daar is bij ZBVO ruimte voor”.

Interesse om specialist ouderengeneeskunde te worden? Solliciteer vanaf 1 maart 2022 naar een opleidingsplaats om in september 2022 te beginnen met de opleiding!

In deze rubriek lees je ervaringen uit de ouderengeneeskundige praktijk. Ze zijn bedoeld om je te inspireren. Deze ervaringen worden ook via de campagnewebsite www.ouderengeneeskunde.nu gedeeld met basisartsen en geneeskundestudenten. Heb jij ook een mooie of bijzondere ervaring over jouw vak die je wil delen met specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding)? Neem dan contact op met de coördinator van deze rubriek, specialist ouderengeneeskunde Marianne van Asch (m.vanasch@soon.nl).

Auteurs

PDF
Genereer PDF document