App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Bewegen

We starten de eerste editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde in 2023 met een themanummer, waarin de focus ligt op bewegen bij kwetsbare ouderen. Maar ook de bewegingen binnen het specialisme ouderengeneeskunde binnen en buiten de muren van het verpleeghuis komen aan bod.

Lees verder