App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur 

Onmisbaar in de samenleving

jacqueline-de-groot-web.jpg

Jacqueline de Groot

 

Dat is het thema van het jaarplan 2024. Iets wat we jaarlijks met elkaar bepalen. De missie van de vereniging geeft ons die focus. En die is nodig ook, want er gebeurt veel aan de landelijke overlegtafels en in de ouderenzorg.

De focus van de toekomst richt zich onder andere op de regionalisering van de zorg. Het was zeer interessant dat ik in januari jl. tijdens een driedaagse zorginnovatiereis met een delegatie bestuurders in de zorg en zorgprofessionals Finland heb bezocht. Finland ging van 320 gemeenten naar 21 regio’s en integreerde eerstelijnszorg, welzijnswerk, ziekenhuis- en ouderenzorg. Elke regio kreeg een pot geld, gebaseerd op de demografie van de populatie. Data speelt daar een belangrijke rol bij. Die data wordt landelijk verzameld en verwerkt. Pfft, dat klinkt fantastisch vanuit onze eigen ervaring met al die verschillende dossiers.

Alles wordt aangestuurd vanuit het ministerie van financiën, alwaar we een heldere presentatie kregen. De financiering van de zorg is in Finland sowieso totaal anders dan in Nederland. Onze wetten Wlz, Zvw en Wmo maken het naast allerlei andere systeempartijen (Nza, Zorginstituut, enz.) vaak erg ingewikkeld om met elkaar samen te werken. Zeer leerzaam om te zien hoe het ook anders kan.

Een van de andere bezoeken was aan een vrij nieuw verpleeghuis, waar publieke en private partijen samenwerken. Het was modern en ruim opgezet. We werden rondgeleid door een bevlogen verpleegkundige. Een specialist ouderengeneeskunde kennen ze natuurlijk niet, want wij zijn uniek in de wereld. In de ANW-uren gaan de bewoners meteen naar het ziekenhuis; er is geen arts beschikbaar. En vroegtijdige zorgplanning kennen ze niet. Hoezo passende zorg? Ik ben dan toch heel trots op hoe we het hier geregeld hebben.

Dat is meteen een bruggetje naar een andere focus voor dit jaar: hoe zorgen we dat we het werk ook leuk houden en dat we voldoende nieuwe collega’s opleiden? Ook daar zijn inmiddels verschillende landelijke tafels voor en natuurlijk zijn we daar nauw bij betrokken. Meer bekendheid voor werken als arts buiten het ziekenhuis bijvoorbeeld. Wist je dat er al twee groepen zgn. zij-instromers zijn gestart? Huisartsen en medisch specialisten hebben de overstap naar ons vak gemaakt. “Dit is pas echt dokteren”, zei een van de deelnemers laatst.

Daarnaast zijn er natuurlijk thema’s als samenwerken, taakherschikking en medisch leiderschap zowel intra- als extramuraal. Dit alles met als uitgangspunt de ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030‘. Vanwege de arbeidsmarktkrapte, de vergrijzing en de toenemende kosten is de focus dat de juiste professional op de juiste plaats de juiste patiënt ziet. Daar hebben we elkaar voor nodig.

“Kijk niet naar wat het kost om die specialist ouderengeneeskunde in te zetten, maar kijk vooral naar wat het bespaart.” Dat is de focus die we meer en meer willen overbrengen en onderbouwen.

Kortom, we werken hard aan de toekomst met focus met en voor elkaar! Als je meer wilt weten, schroom niet en sluit aan bij het maandelijkse digitale koffiemoment. Een ander moment kan natuurlijk ook altijd.

Veel werkplezier!


Hartelijke groet,
mede namens Jan en Rhona

Jacqueline

 

 

PDF
Genereer PDF document