App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Juridische aspecten

Artsen hebben te maken met juridische regels, specifiek voor zorg en behandeling en ook met de meer algemene regels uit het burgerlijk wetboek en het strafrecht. Regels die een afspiegeling zijn van wat we als maatschappij als goed beschouwen. 
In een complexe samenleving als de onze is enige kennis van deze wet- en regelgeving behulpzaam en noodzakelijk, naast gerechtvaardigd vertrouwen dat gezond verstand en respect voor de ander behulpzaam zullen zijn om op het goede pad te blijven.

We nodigden juristen en collega’s met expertise op dit gebied uit om voor dit themanummer te schrijven uit hun en onze dagelijkse praktijk.

lees verder