App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Dit eerste themanummer van 2021 heeft even op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn. In deze editie, met gasthoofdredacteuren Janine Collet en Mariëlle van der Velden, ligt de focus op de Wet zorg en dwang (Wzd) én gerontopsychiatrie. De timing blijkt goed! Het tijdschrift komt uit op het moment dat de amendementen en moties die betrekking hebben op de Wzd en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) behandeld worden in het parlement. 

 Lees verder