App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

 

JCollet.jpg

Janine Collet

tegel_-_marielle_van_der_velden3.jpg

Mariëlle van der Velden-Daamen


 Redactie

 

Dit eerste themanummer van 2021 heeft even op zich laten wachten, maar het resultaat mag er zijn. In deze editie, met gasthoofdredacteuren Janine Collet en Mariëlle van der Velden, ligt de focus op de Wet zorg en dwang (Wzd) én gerontopsychiatrie. De timing blijkt goed! Het tijdschrift komt uit op het moment dat de amendementen en moties die betrekking hebben op de Wzd en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) behandeld worden in het parlement.

In de dagelijkse praktijk in de zorg voor kwetsbare ouderen is er geen duidelijke scheiding tussen de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Door de wetgeving wordt deze echter wel gemaakt. De implementatie van de Wzd stelt professionals voor uitdagingen. Knelpunten in de Wzd worden onder de aandacht gebracht door Van Uden en komen tevens  aan bod in het interview met Frederiks.  

Er wordt volop geïnvesteerd in de samenwerking tussen professionals in de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zien we terug  in de bijdragen van Timmermans en van Bruijnen. Hoe de cliënt centraal gezet kan worden in de besluitvorming rond onvrijwillige zorg leest u in het artikel van De Boer. Berg heeft veel vragen over de implementatie van bemoeizorg en ambulante onvrijwillige zorg onder de Wzd. Het proefschrift van Mengelers sluit hierbij mooi aan, omdat het de onvrijwillige zorg in de thuissituatie behandelt.  

Ook op het gebied van gerontopsychiatrische aandoeningen biedt dit  themanummer interessante bijdragen. Een eyeopener is dat schematherapie bij ouderen haalbaar is, zoals in het artikel van Videler beschreven wordt. Hoe vaak denkt u aan de diagnose autisme bij ouderen? Laat u inspireren door de bijdrage van Cordia. In het artikel van Havermans wordt de impact van post-traumatische stressstoornis bij mensen met dementie beschreven. Wolf vraagt aandacht voor het welbevinden van de gerontopsychiatrische verpleeghuisbewoner. Van Alphen en Bollen gaan in op de manifestatie en bejegening van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Ook de vaste rubrieken blijven de moeite van het lezen waard.

Wij willen iedereen, die een bijdrage leverde aan dit themanummer hartelijk bedanken. Mocht u als lezer geïnspireerd zijn door de mooie praktijkvoorbeelden en zelf een bijdrage willen leveren aan het tijdschrift, dan nodigen we u hier van harte toe uit.

Rest ons iedereen een zonnige vakantie toe te wensen. 

Kom je onze redactie versterken? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. Mocht je ons team als hoofdredacteur willen komen versterken, klik dan hier voor de vacaturetekst.

PDF
Genereer PDF document