App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Een groet van de nieuwe hoofdredacteur

 

 Sandra van Beek

 

Mijn naam is Sandra van Beek en in mei 2022 ben ik begonnen als hoofdredacteur a.i. bij het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Een tijdelijke functie om de redactie van enthousiaste specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) te ondersteunen bij het maken van dit mooie tijdschrift.

Als teammanager Belangenbehartiging en Bekostiging bij Verenso zie ik dat de beleidsontwikkelingen in de ouderenzorg momenteel erg snel gaan. Juist in deze tijd is het delen van kennis en ervaring over de ouderengeneeskunde van groot belang. Kennis uit onderzoek en onderwijs van specialisten ouderengeneeskunde, maar zeker ook (praktische) kennis vanuit de verschillende disciplines die werkzaam zijn in de ouderenzorg. Het is immers de multidisciplinaire samenwerking die de ouderenzorg  typeert en leidt tot goede patiëntzorg. Daar werk ik graag actief aan mee.

In deze editie vindt u, naast de vaste rubrieken, weer een aantal interessante artikelen: Rinske van Reijen e.a. schrijven over COVID-19 binnen Stichting TanteLouise in het artikel ‘Mortaliteit bij COVID-19-vaccinatie binnen het verpleeghuis’. Boughalab e.a. onderzochten de verblijfsduur en functionele status van verpleeghuisbewoners voor en na de stelselwijziging (Wlz) om hier meer inzicht in te krijgen.

Mandy Visser e.a. beschrijven de resultaten van hun onderzoek naar de ervaringen van mantelzorgers en zorgprofessionals met het gevoerde beleid t.a.v. sociaal contactbeperkende maatregelen en dementie tijdens de eerste en tweede COVID-19-golf en geven hun aanbevelingen voor de toekomst. Malene van Schaik en Winfried Vergeer bespreken in hun artikel de ethische bezwaren van het gebruik van een cliëntportaal bij zowel wilsbekwame als bij wilsonbekwame cliënten en geven een aantal aanbevelingen voor de praktijk.

In de rubriek Actueel besteden we aandacht aan de oratie van Hein van Hout ‘Zorg voor ouderen, tussen droom en werkelijkheid’ van 19 april jongstleden.

Graag blijven we als redactie artikelen ontvangen. En heeft u een mooi praktijkvoorbeeld binnen uw organisatie of binnen de regio? Neem dan contact met ons op. We kijken als redactie graag of we dit kunnen plaatsen in het tijdschrift, zodat ook anderen hiervan kunnen leren.

De redactie wenst u veel leesplezier met deze editie!

 

Kom je onze redactie versterken? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. 

PDF
Genereer PDF document