App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Minder infecties door 1-persoonskamers?

Kati Halonen, Emma Smid, Linda Verhoef, Ruud Halfens, Sabine de Greeff

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie 9 abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso najaarscongres 'Kiezen voor delen' op 24 november 2016 middels een flitspresentatie gepresenteerd worden. Onderstaande abstract is daar een van.

Doel van het onderzoek

Ouderen woonachtig in verpleeghuizen hebben door hun hulpbehoevendheid en afgenomen immuniteit een hoger risico op een (zorg)infectie. Systematisch uitgevoerd prevalentieonderzoek naar risicofactoren voor zorginfecties in deze populatie helpt bij het bepalen en evalueren van interventies.

Opzet

Het Nederlandse Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) organiseert sinds 2009 tweejaarlijks in de maanden april en november een prevalentiemeting. Verpleeghuizen kunnen vrijwillig deelnemen. Van alle bewoners in de deelnemende verpleeghuizen wordt naast demografische gegevens informatie over zorgbehoefte, kathetergebruik, het voorkomen van zorginfecties (sepsis/bacteriëmie, lageluchtweginfectie (LLWI), urineweginfectie (UWI), gastro-intestinale infectie en bacteriële conjunctivitis) en het gebruik van antibiotica geregistreerd.

Methode

De prevalentie van de geregistreerde zorginfecties worden gepresenteerd met 95% betrouwbaarheidsintervallen berekend volgens Wilson’s methode. Univariate logistische regressie is gebruikt om de associatie van verschillende karakteristieken met de prevalentie te bepalen.

Resultaten

In de periode van 2011 tot 2015 zijn in totaal door 90 verpleeghuizen 23.306 cliënten geïncludeerd en 686 zorginfecties geregistreerd (2,9%,95%BI: 2.7-3.2). De jaarlijkse infectieprevalentie is gedaald van 4,3%, (95%BI: 3.5-5.2) in 2011 naar 2,8%, (95%BI: 2.4-3.2) in 2015. De meest voorkomende zorginfecties zijn UWI’s (1,9%, 95%BI: 1.8-2.1) en LLWI’s (0,6%, 95%BI: 0.5-0.7).

Sinds 2011 is het percentage cliënten met 1-persoonskamers toegenomen van 53% tot 80% in 2015 (p<0,01). De prevalentie van zorginfecties is lager bij de cliënten met een 1-persoonskamer (2,7%, 95%BI: 2.5-3.0) vergeleken met cliënten met meerpersoonskamers (3,3%, 95%BI: 2.9-3.8).

Conclusie

Sinds 2011 is de prevalentie van zorginfecties bij verpleeghuisbewoners afgenomen. Steeds vaker verblijven cliënten op een 1-persoonskamer in plaats van een meerpersoonskamer. Mogelijk is er een verband tussen het aantal 1-persoonskamers en het voorkomen van zorginfecties.

De herhaaldelijke prevalentieonderzoeken kunnen als een hulpmiddel worden gebruikt bij het bepalen van hoogrisicopopulaties en geven meer inzicht in te nemen infectiepreventiemaatregelen om de kans op infecties te verminderen.

Auteur(s)

  • Kati Halonen, Epidemiologie en Surveillance, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Emma Smid, Epidemiologie en Surveillance, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Linda Verhoef, Epidemiologie en Surveillance, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Ruud Halfens, De Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) 
  • Sabine de Greeff, Epidemiologie en Surveillance, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Reacties
PDF
Genereer PDF document
PDF
Genereer PDF document