App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Boekbespreking: Retourtje besef

Zoom in op prikkelverwerking en word sterker door coaching met beelden

  

 Cover-boek-Retourtje-besef.jpg

Uitgever: Brave New Books
Auteurs: Marjo Dorrestijn en Catrien Aarnoudse 
Prijs: € 21,95
ISBN: 9789464355475

 

Annette van Kerkhof

 

In het boek retourtje besef gaat de lezer op reis, beginnend op het perron met een nagenoeg lege koffer en eindigend op hetzelfde perron met een koffer vol inzichten. Het boek is geschreven voor hulpverleners en naasten van mensen met een hersenbeschadiging en bedoeld om inzichten te geven in de verstoorde prikkelverwerking.

Het is geschreven door Marjo Dorrestijn en Catrien Aarnoudse, beide casemanager/coach bij onbegrepen gedrag en complexe situaties. Het boek is hun verhaal, gebaseerd op hun kennis en ervaring en beschrijft wat zij denken dat belangrijk is in de omgang met mensen met aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel.

In het boek staan, op twee verschillende manieren, beelden centraal. Wanneer Marjo en/of Catrien betrokken worden bij een casus zorgen zij dat er video opnames gemaakt worden van de omgang van een naaste of hulpverlener met de persoon met hersenbeschadiging. Deze opnames worden met de betrokkenen bekeken om inzicht te verkrijgen in wat je (onbewust) doet en welk effect dit heeft. Daarnaast wordt er in het boek veel beeldspraak gebruikt om uitleg te geven over prikkelverwerking. Een voorbeeld:

‘Bedenk: Die ander heeft geen interne verkeersleider die elke prikkel al taxiënd via de landingsbaan naar de juiste gate loodst. Sterker nog: van alle kanten komen de prikkelvliegtuigen tegelijk binnen en de piloten schreeuwen even hard om aandacht, Mayday mayday, chaos op de luchthaven’ - Marjo -

Voor de meeste specialisten ouderengeneeskunde zal het boek niet veel nieuwe inzichten bevatten. Maar het helpt wel om de juiste woorden (en beelden) te vinden om de gevolgen van hersenbeschadiging (bijvoorbeeld dementie) uit te leggen aan naasten en zorgmedewerkers. Daarnaast vormt het een mooi betoog om hier af en toe bij stil te staan en de diepte in te gaan. Wanneer er een complexe situatie met probleemgedrag speel, neem dan de tijd om dit met de betrokkenen te analyseren en schakel hierbij zo nodig externe experts in die de analyse met behulp van video opnames kunnen verdiepen. 

Auteur

  • Annette van Kerkhof, specialist ouderengeneeskunde

PDF
Genereer PDF document