App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Het beloop na COVID-19 bij verpleeghuisbewoners

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie zes abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso najaarscongres 'Innovatie' op 25 november 2021 middels een flitspresentatie gepresenteerd worden. Onderstaande abstract is daar een van.

Inge van der Krogt, Eefje Sizoo, Anouk van Loon, Martin Smalbrugge

 

Inleiding

Veel verpleeghuizen (VPH) zijn getroffen door de COVID-19 pandemie en de 30 dagen mortaliteit onder de VPH bewoners is hoog. Kennis over het herstel van VPH bewoners in de periode daarna is beperkt. Wij onderzochten daarom het beloop van symptomen en het functioneren (cognitie, activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en sociale betrokkenheid) in de eerste drie maanden na een COVID-19 infectie bij VPH bewoners.

Methode

Het betreft een retrospectieve observationele cohortstudie onder Nederlandse VPH bewoners met een polymerase chain reaction (PCR) bevestigde COVID-19 infectie. Aios ouderengeneeskunde vulden samen met een verzorgende een vragenlijst in over vier tijdsmomenten (voor de infectie, ernstigste moment, één maand na de PCR-test en drie maanden na de PCR-test). De vragenlijst adresseerde COVID-19 symptomen en een aantal functieschalen, gebruikmakend van interRAI-items: ADL functioneren (ADL-Hierarchy Scale: ADL-HS), cognitief functioneren (Cognitive Performance Scale: CPS) en sociaal functioneren (Revised Index of Social Engagement: RISE). Beschrijvende en patroon analyses werden uitgevoerd om het beloop van COVID-19 symptomen en functioneren op de functiedomeinen weer te geven.

Resultaten

Zesentachtig bewoners werden drie maanden na de infectie geïncludeerd. Voor deze groep waren de symptoomprevalenties drie maanden na de infectie hoger dan op baseline niveau. Het functioneren op alle functiedomeinen (ADL, cognitie en sociaal) verslechterde tijdens het ergste moment van de infectie, waarna het langzaam herstelde tot bijna baseline niveau na drie maanden. Er waren vier verschillende beloopsvormen ('geen achteruitgang', 'achteruitgang en volledig herstel', 'achteruitgang en gedeeltelijk herstel' en 'achteruitgang en geen herstel'). In totaal was er bij 9,3% geen achteruitgang. Volledig en gedeeltelijk herstel na achteruitgang van symptomen en/of functiedomeinen, trad op bij respectievelijk 30,2% en 55,8% van de bewoners. Bij 4,7% was geen sprake van herstel na achteruitgang.

Conclusie

Bij 86% van de VPH bewoners die drie maanden na de COVID-19 infectie nog in leven waren, werd achteruitgang gevolgd door herstel (geheel of gedeeltelijk) van symptomen en functioneren (ADL, cognitief, sociaal). Drie maanden na de COVID-19 infectie functioneerde 30,2% van de VPH bewoners weer volledig zoals voor de infectie. De resultaten van deze studie bieden inzicht in het beloop na COVID-19 bij VPH bewoners en kunnen worden gebruikt voor onder andere advance care planning gesprekken.

 

Deze studie is opgezet en uitgevoerd samen met aios ouderengeneeskunde van GERION.

Auteurs

  • Inge E.J. van der Krogt, master student geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VUmc
  • Dr. Eefje M. Sizoo, specialist ouderengeneeskunde, docent Gerion en onderzoeker UNO Amsterdam, afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc
  • Dr. Anouk M. van Loon, onderzoeker UNO Amsterdam, afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc
  • Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, hoofd opleiding Gerion en senior onderzoeker, Afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc

 

PDF
Genereer PDF document