App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

 

Zoals gebruikelijk is het vijfde nummer van Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde een congreseditie. Het Verenso-congres werd vanwege een nieuwe COVID-19-golf last minute omgezet naar een hybride vorm, maar dat weerhoudt het niet van succes.

Dat COVID-19 ook de wetenschap in de ouderenzorg in zijn greep hield blijkt wel uit de geselecteerde congresabstracts. Van de zes abstracts zijn er vier gerelateerd aan COVID-19. De categorie ‘wetenschap’ bevat ook artikelen die niet gerelateerd zijn aan de pandemie. Zo beschrijft Faut factoren die gerelateerd zijn aan een kortere opnameduur binnen de geriatrische revalidatie en werpt Graafland met een CAT de schijnwerpers op het gevaar van morfine bij een acuut coronair syndroom.  Danny Hommel mag zich met trots toevoegen aan de lijst met gepromoveerde specialisten ouderengeneeskunde, met zijn proefschrift over parkinsonisme in de late fase. Advance care planning is niet alleen relevant voor de specialist ouderengeneeskunde maar ook voor de huisarts zoals blijkt uit de promotie van huisarts Jolien Glaudemans.

In de categorie ‘praktijk’ publiceert Nieuwenhuizen resultaten van een interviewstudie naar veerkracht bij ouderen. Een goede uitvoering van een kwalitatieve studie wordt belicht door SANO. Verder beschrijft Van Weperen de ontwikkeling van een leidraad voor meetinstrumenten voor triage voor revalidatie na een beroerte. Deze leidraad is inmiddels ook beschikbaar voor toepassing in de praktijk.

In deze editie ook veel actualiteiten. Beljaars en Marinus beschrijven hoe zij bij hun eigen organisatie (opnieuw) een succesvolle medische vakgroep hebben opgezet en gepositioneerd. Belangrijke elementen van medisch leiderschap komen daarbij aan bod. De aandacht omtrent de tuchtzaak van de specialist ouderengeneeskunde die werd berispt vanwege continueren van werk in een omgeving waarin geen verantwoorde zorg geboden kan worden, is u vast niet ontglipt. In deze editie beschrijft ook Verenso haar standpunt in deze. Verder een interview met specialist ouderengeneeskunde Tom Stor als aankomend pensionado en een zeer verdrietig maar mooi ‘in memoriam’ voor aios ouderengeneeskunde Mariëtte Koster.

Laat u tenslotte meenemen in de ervaringen en visie van een specialist ouderengeneeskunde, aios huisartsgeneeskunde (beiden carrièreswitch) en geneeskundestudent die met elkaar in gesprek gingen over de schaarste aan eerstelijnsspecialisten. Of laat u inspireren door onze inmiddels volledige ingeburgerde estafette, met deze keer 5 vragen aan Eveline van Opstal.

Rest ons u allen alvast een goed jaaruiteinde te wensen. Stay safe, en tot ziens in de eerste editie van 2022! 

Kom je onze redactie versterken? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. Mocht je ons team als hoofdredacteur willen komen versterken, klik dan hier voor de vacaturetekst.

PDF
Genereer PDF document