29 april 2020

Herziene zorgstandaard Dementie gepubliceerd

Vorige week is de herziene multidisciplinaire zorgstandaard Dementie gepubliceerd die ook door Verenso is geautoriseerd. Specialisten ouderengeneeskunde Amnon Weinberg en Serge Roufs participeerden namens Verenso in dit herzieningstraject.

De zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede dementiezorg en -ondersteuning is vanuit het perspectief van de personen met dementie en hun mantelzorgers. De zorgstandaard doet geen vakinhoudelijke aanbevelingen. De geautoriseerde medisch inhoudelijke richtlijnen dementie die gelden voor specialisten ouderengeneeskunde staan in de Verenso-richtlijnendatabase.

Verenso roept specialisten ouderengeneeskunde op om actief hun expertise en unieke zorgaanbod voor mensen met dementie te profileren binnen de regionale dementie-/ouderenzorgnetwerken, zodra dat weer mogelijk wordt als de werkzaamheden na de COVID-19-crisis weer gaan normaliseren. De zorgstandaard Dementie en de vakinhoudelijke richtlijnen dementie in onze richtlijnendatabase kunnen daarbij handvatten bieden. Amnon Weinberg of Serge Roufs zijn bereid daarover tijdens een regiobijeenkomst digitaal met u van gedachten te wisselen. Als u één van hen als spreker wilt uitnodigen neem dan contact op via richtlijnen@verenso.nl

De zorgstandaard Dementie bestrijkt alle domeinen van wonen, welzijn, zorg en behandeling en richt zich op het hele continuüm van persoonsgerichte en integrale zorg aan personen met dementie én hun mantelzorgers. Uitgangspunt is dat de zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang wordt verleend. Doel is dat de méns met dementie zolang mogelijk in regie blijft, met respect en gezamenlijke besluitvorming voor de eigen wensen en behoeften van de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie en comorbiditeit. De zorgstandaard Dementie is de leidraad voor regionale integrale netwerk- of ketenzorg in aansluiting op de wensen en behoeften van personen met dementie en hun mantelzorgers.

Momenteel wordt de zorgstandaard Dementie in vijf proefregio’s geïmplementeerd (Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Drenthe, Noord Holland Noord) waarbij het tempo daarvan uiteraard ook door de COVID-19-crisis wordt beïnvloed. Verenso zal de regiobesturen in de proefregio’s informeren over de contactpersonen voor deze pilots.

Meer informatie: Corinne de Ruiter

 

Naar nieuwsoverzicht