19 februari 2024

Ontdek de micro-learnings over de handreiking Uitbraakmanagement!

Ontdek de micro-learnings over de handreiking Uitbraakmanagement!

In september 2023 is de Verenso handreiking Uitbraakmanagement gepubliceerd. De handreiking is een samenwerking van Verenso met Vilans, ActiZ, de VHIG en de V&VN en is ontwikkeld in het kader van het programma 'Samen werken aan infectiepreventie' (SWIPE), wat gesubsidieerd wordt door VWS.

De handreiking Uitbraakmanagement is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij het beleid rondom de bestrijding van uitbraken binnen ouderenzorginstellingen met als doel om verspreiding van micro-organismen zoveel mogelijk te beperken. Vanaf nu kun je op een snelle en leuke manier de handreiking Uitbraakmanagement ontdekken via onze nieuwe micro-learnings.

In samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum (BSL) hebben we micro-learnings ontwikkeld over de vijf fasen van uitbraakmanagement: paraatheid, signaleren en vaststellen, instellen en uitvoeren, opheffen van uitbraakmaatregelen en evalueren van een uitbraak.

Leer over de vijf fasen van uitbraakmanagement door interessante multiple-choice vragen, quotes van experts en overzichtelijke stappenplannen. En dat alles in slechts vijf minuten per micro-learning! Daarnaast hebben we ook een snel overzicht van alle relevante stappen bij uitbraakmanagement, die te zien is in onze infographic. 

 

Naar nieuwsoverzicht