12 juni 2020

Standpunt Verenso, ActiZ, NVAVG en VGN over toekomst crisisdiensten

GGZ Nederland heeft een standpunt ingenomen over het toekomstig beleid van de GGZ-crisisdiensten ten aanzien van cliënten die (mogelijk) onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang vallen. Verenso, ActiZ, NVAVG en VGN kunnen zich op belangrijke onderdelen vinden in de zienswijze van GGZ Nederland.

Na signalen uit het veld, waaronder van specialisten ouderengeneeskunde, zijn er echter ook zorgen ontstaan. Bijvoorbeeld over de door de GGZ bepleite 24/7 beschikbaarheid van specialisten ouderengeneeskunde en AVG-artsen voor het doen van crisisbeoordelingen. Ook zijn er zorgen over het zoeken naar een beschikbare plaats voor een client met een IBS, wat in de huidige praktijk extreem tijdrovend is voor de crisisdiensten.

Naar aanleiding hiervan hebben Verenso, ActiZ, NVAVG en VGN gezamenlijk een brief opgesteld waarin ons standpunt verwoord wordt. Deze brief is vandaag verzonden aan GGZ Nederland, de Nza, het ministerie van VWS en ZN.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht