27 juli 2021

Update behandeladvies COVID-19 Acute fase

Er is weer een update gepubliceerd van het behandeladvies COVID-19 Acute fase. De grootste wijzigingen zijn ten aanzien van het bron- en contactonderzoek en daaruit volgende maatregelen.

We geven in het behandeladvies bij de maatregelen rondom bron- en contactonderzoek die onlangs zijn gepubliceerd in de Handreiking BCO voor de langdurige zorg van het RIVM een aantal overwegingen mee om tot maatregelen te komen die proportioneel zijn voor de bewoner én de bewoners van afdeling/woongroep.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het behandeladvies:

 • Definitie van vaccinatiegraad aangepast, deze gaat nu uit van daadwerkelijk volledig gevaccineerden. De bewoners die vaccinatie aangeboden hebben gekregen worden daarin niet meer meegenomen.
 • Toegevoegd aan definitie volledig gevaccineerd: situatie van doorgemaakte COVID-19 inclusief 1 vaccinatie toegediend.
 • Zorgmedewerkers die preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een patiënt tijdens diens besmettelijke periode, zonder tevens een bril en een schort worden niet meer geïncludeerd in het contactonderzoek.
 • Bron- en contactonderzoek is aangepast:
  • Term immuun toegevoegd (werkdefinitie RIVM).
  • Er worden vier groepen onderscheiden als vuistregels voor beleid op basis van categorie nauw contact en wel/niet immuun. Voor het vaststellen van beleid op maat worden een aantal overwegingen meegegeven.
  • Categorie 3 (overige (niet nauwe)) contacten is vervallen, er zijn geen maatregelen meer nodig.

 • Testen in kader van een uitbraak in overleg met een arts-microbioloog/GGD/arts infectieziektenbestrijding/ deskundige infectiepreventie. Overleg eventueel, bijvoorbeeld bij een grote en/of een snel toenemende uitbraak, met een arts-microbioloog/arts infectieziektenbestrijding over wenselijkheid van sequencing.
 • Bij beleid opheffen quarantaine wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een hoge en lage vaccinatiegraad.   Vaccinatiegraad is wel één van de overwegingen bij hetinstellen van quarantainebeleid.
 • Bij opheffen isolatiemaatregelen bij asymptomatische patiënten wordt voor de VG-sector onderscheid gemaakt tussen wel en niet-kwetsbare bewoners.
 • Opnamebeleid: niet de vaccinatiestatus en regionale prevalentie zijn leidend voor het te volgend beleid maar (de kans op mogelijk) onbeschermd contact. Vanaf risiconiveau zorgelijk en hoger: test bewoners die vanuit de thuissituatie komen bij opname.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht