8 juni 2021

Update COVID-19 vaccinatie richtlijn

Update COVID-19 vaccinatie richtlijn

De RIVM-richtlijn COVID-19 vaccinatie is op 4 juni geüpdatet. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in paragraaf 1.3.

Een van de wijzigingen betreft het loslaten van de termijn voor de tweede vaccinatie bij eerder doorgemaakte COVID-19. Er is een uitzondering voor personen met een verzwakt immuunsysteem (vanwege leeftijd ≥80 jaar of vanwege een onderliggende aandoening of behandeling), zij komen wel in aanmerking voor een tweede vaccinatie. In ons advies was al opgenomen op basis van welke overwegingen er besloten kan worden om al dan niet een tweede vaccinatie te geven.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht