Kwaliteit

Handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid

 

2023 - De SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid biedt handvatten om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Het ondersteunen van beslisvaardigheid staat in deze handreiking voorop. In de praktijk zullen zorgverleners uitgaan van de wilsbekwaamheid van cliënten. Maar als een keuze voor een traject voor het beoordelen van wilsbekwaamheid nodig blijkt, dan is het van belang hier zorgvuldig mee om te gaan. De handreiking voorziet zorgverleners van een duidelijk stappenplan om dit te traject goed te beoordelen en vast te leggen.  

Deze nieuwe handreiking vervangt de uit 2008 daterende handreiking 'Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid bij oudere cliënten met een complexe zorgvraag' van Verenso en is breder van opzet. Deze handreiking richt zich namelijk ook op mensen met een verstandelijke beperking. Ook het uitgangspunt verschilt. Waar de handreiking uit 2008 zich voornamelijk richt op het beoordelen van wilsbekwaamheid, staat in deze nieuwe handreiking het ondersteunen van beslisvaardigheid voorop. 

De SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid gaat in op de volgende onderwerpen: 

  • Het begrip wilsbekwaamheid in de zorgpraktijk
  • Wanneer wilsbekwaamheid expliciet beoordelen?
  • Het ondersteunen van beslisvaardigheid
  • Het beoordelen en vastleggen van de wilsbekwaamheid 

Specifiek voor de handreiking is de beslisboom die gebruikt kan worden om de keuze af te wegen voor het wel of niet laten uitvoeren van een formele wilsbekwaamheidsbeoordeling.  

Eigenaar: SKILZ
Afgevaardigd namens Verenso: prof. dr. Cees Hertogh, dr. Susanne de Kort, mr. drs. Robert Helle