9 juli 2024

Informatiebijeenkomst Generiek Kompas bij Verenso op donderdag 29 augustus

Op 29 augustus organiseren we van 16:30 tot 18:00 uur een informatiebijeenkomst over het Kompas op het kantoor van Verenso en hiervoor nodigen we alle leden van Verenso van harte uit. Per 1 juli is het Generiek Kompas ‘Samenwerken aan kwaliteit van bestaan’ van kracht en vervangt daarmee het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

In de bijeenkomst staat centraal welke belangrijke veranderingen er zijn met de komst van het Kompas en hoe het Kompas zich verhoudt tot de Verenso-visie zoals die te vinden is in de Specialist Ouderengeneeskunde 2030. Tijdens de bijeenkomst kun je alle vragen stellen die je hebt over het Kompas en de concretisering daarvan in handreikingen. Vanuit het Verenso bestuur is Jacqueline de Groot aanwezig bij deze bijeenkomst. Na de bijeenkomst is er om 18:00 uur gelegenheid om na te praten met soep en een broodje.

Aanmelden kan via dit formulier. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op 29 augustus en wel input of vragen hebben, dan kun je dat ook aangeven via het formulier.

Meer informatie over het Kompas vind je hier.

Naar nieuwsoverzicht