5 juni 2020

Handreiking pneumokokkenvaccinatie beschikbaar

Eerder publiceerden wij het nieuwsbericht ‘Invloed COVID-19 pandemie leidt tot nieuw advies Pneumokokkenvaccinatie’. De staatssecretaris heeft besloten om in 2020 ouderen van 73 t/m 79 jaar voorrang te geven bij de pneumokokkenvaccinatie. De pneumokokkenvaccinatie wordt in het najaar gegeven, tegelijkertijd met de griepvaccinatie. Inmiddels is hiervoor een handreiking beschikbaar.

Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen voorlopig ook te kenmerken als medische risicogroep. Voor deze groep is nog onderzoek gaande voor welke subgroepen van patiënten met longschade vaccinatie zinvol is.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht