Thema's en projecten

COVID-19: (behandel)advies voor specialisten ouderengeneeskunde in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar)

csm_Virus_bacterie_438fd63fd7.jpg

- update 20.03.20 | 18.30 uur

Verenso geeft in een (behandel)advies specialisten ouderengeneeskunde handvatten voor de medische zorg aan kwetsbare (oudere) patiënten met COVID-19 gericht op preventie en behandeling van. Verenso actualiseert regelmatig dit (behandel)advies. Dit doen wij in afstemming met het RIVM, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM), het ministerie van VWS, ActiZ en enkele specialisten ouderengeneeskunde. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn attenderen wij u daarop, ook middels (extra) Verenso nieuwsbrieven. Geadviseerd wordt om regelmatig informatie op de website van RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 te checken aangezien relevante informatie van RIVM regelmatig aangescherpt wordt naar mate het virus zich verder verspreid.

Vragen of knelpunten met betrekking tot COVID-19 kunt u e-mailen aan info@verenso.nl zodat Verenso kan bekijken of informatie aangepast moet worden of er met partners actie ondernomen moet worden. Deel s.v.p. met collega’s goede voorbeelden voor aanpak corona via het Prikbord op de website van Verenso.

Geüpdate versie (behandel)advies d.d. 20 maart 2020

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. ons advies van 17 maart zijn:

  • Aangepast: Persoonlijke beschermingsmiddelen:
    • In verband met schaarste: een stappenplan van het RIVM voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Waarbij  tenminste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen worden gedragen. Draag wel een FFP2 masker bij handelingen waarbij veel aerosolen vrij komen.
    • Verlengd en hergebruik van maskers.
  • Toegevoegd: Organisatorische maatregelen, deze zijn grotendeels eerder gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

  • Aangepast: maatregelen voor bezoekers naar aanleiding van het kabinetsbesluit d.d. 19 maart

De belangrijkste wijzigen zijn vet gedrukt in het geüpdate document.


Casusdefinitie

De casus-definitie wordt regelmatig aangepast en is terug te vinden op de site van het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 onder het kopje Maatregelen.  Let op: Ouderen ontwikkelen niet altijd koorts maar kunnen wel een koortsachtig gevoel hebben. Wees alert op patiënten met atypische presentatie van klachten van de luchtwegen zeker als die niet passend zijn bij bekende episodes of verklaarbaar zijn door onderliggende bekende oorzaak. Wees ook alert op andere ziekteverwekkers dan COVID-19.

Links naar andere organisaties

Overig nieuws