14 maart 2019

IGJ start met thematisch toezicht infectiepreventie en antibioticaresistentie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start in het voorjaar bij individuele instellingen met thematisch toezicht infectiepreventie en antibioticaresistentie. De IGJ wil met haar toezicht bijdragen aan een bedrijfscultuur waar infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie prioriteit krijgen. Infecties met resistente bacteriën vormen namelijk een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen.

De inspectie start het thematisch toezicht in Limburg waar het toezicht een regionaal karakter zal hebben. Hiervoor is een apart toetsingskader voor Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie ontwikkeld. Het toetsingskader is, voor wat betreft de specialist ouderengeneeskunde, ten opzichte van de versie uit 2017 niet gewijzigd.

Om duidelijk te maken wat van een (vakgroep van) specialist(en) ouderengeneeskunde verwacht mag worden op de thema’s infectiepreventie en antibioticaresistentie heeft Verenso recent de handreiking Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie gepubliceerd. Om de implementatie van de handreiking te bevorderen is een checklist gemaakt. De checklist is te vinden in de richtlijnendatabase bij de handreiking onder het kopje ‘Aanverwante producten’.

Meer informatie: Else Poot 

 

Naar nieuwsoverzicht