10 april 2019

Ouderenzorg en gehandicaptenzorg: bundeling van kennis voor kwaliteitsverbetering

Ouderenzorg en gehandicaptenzorg: bundeling van kennis voor kwaliteitsverbetering
Bas Castelein (NVAVG) , Nienke Nieuwenhuizen (Verenso) en Sonja Kersten (V&VN) toasten op de oprichting van SKILZ.

Professionals in de langdurige zorg voor ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking, gaan samenwerken aan kwaliteitsverbetering die de zorg aan beide groepen cliënten ten goede komt. Doel is het ontwikkelen van concrete, wetenschappelijk onderbouwde standaarden voor de langdurige zorg. Op 5 april is het startsein gegeven voor de samenwerking van alle betrokken partijen binnen de voor dit doel opgerichte stichting SKILZ (Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg).

Kwaliteit van zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt of bewoner, naaste(n) en professionals. Het kennen van wensen en behoeften van cliënten en daarop kunnen inspelen, is ongelofelijk belangrijk in de langdurige zorg. Daar wil de stichting SKILZ een impuls aan geven. Al langer namelijk werd in beide sectoren, onafhankelijk van elkaar, gewerkt aan een kwaliteitsagenda en het ontwikkelen van standaarden. De inmiddels opgebouwde kennis wordt nu bijeen gebracht om gezamenlijk verder te ontwikkelen en het effect te optimaliseren. VWS juicht de interdisciplinaire samenwerking toe en steunt daarom de nieuwe stichting.

Hoewel de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking natuurlijk specifieke kennis vraagt, zijn er ook veel terreinen waarop professionals van elkaar kunnen leren. Bas Castelein, arts voor verstandelijk gehandicapten en bestuurslid van zowel de NVAVG als de nieuwe stichting SKILZ: “Een belangrijk gedeeld onderwerp is de anticiperende besluitvorming: hoe ga je om met de volgende fase en het levenseinde. Wilsbekwaamheid speelt bij beide groepen cliënten. Maar er zijn ook veel praktische uitdagingen die we delen, zoals mondzorg en slaapproblemen.”

Er is in de gehandicaptensector al veel werk verricht als het gaat om het integreren van het cliëntperspectief in het kwaliteitsbeleid. Ook in de langdurige ouderenzorg is de cliëntbenadering sterk in ontwikkeling.

Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso en van SKILZ: “De werkvloer is voor ons leidend en ook de stem van de cliënt moet doorklinken. Richtlijnen zijn nogal eens hoog-over en dat is nu juist wat wij niet willen. We willen komen tot kwaliteitsinstrumenten die aansluiten op de kennisbehoefte in de praktijk.“

V&VN, beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, bundelt de krachten van professionals uit beide sectoren al, met actieve leden in verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg. Directeur Sonja Kersten, bestuurslid en penningmeester van SKILZ: “Onze achterban wil graag praktische handvatten om optimale zorg te kunnen leveren. Het van elkaar leren is voor onze leden vanzelfsprekend. Het is goed dat we dat nu ook verbreden naar de andere beroepsgroepen in de langdurige zorg.”

Basis voor de activiteiten van SKILZ zijn onder meer de Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Concrete doelen zijn: een lange termijn visie op kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg en een meerjaren-agenda. Om de kennis uit het veld en de wetenschap op beide domeinen van de langdurige zorg bijeen te brengen, worden zowel een ervaringsraad als een adviesraad samengesteld. Daarnaast worden zorgverzekeraars en toezichthouders betrokken via een partnerraad.

Naar nieuwsoverzicht