15 januari 2020

Infographic Antibioticaresistentie en Infectiepreventie

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor antibioticaresistentie en voor de verpleeghuizen resulteerde dit onder andere in het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ (2017-2019). Verenso heeft daarin samen met Vilans, ActiZ, V&VN, VHIG, RIVM en de regionale ABR-zorgnetwerken een aantal projecten uitgevoerd.

Voor Verenso stond het afgelopen jaar vooral in het teken van het ondersteunen van vakgroepen bij de implementatie van de richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties. Een methodische aanpak en een implementatieplan op maat waren daarbij het uitgangspunt. Alle deelnemende vakgroepen hebben hard gewerkt en stappen kunnen maken in het implementeren van de richtlijn, mede door de methodische aanpak en het onderling uitwisselen van ervaringen. Komen jaar willen de vakgroepen gebruiken om de implementatie van deze richtlijn voort te zetten of andere richtlijnen op te pakken.

In den lande bestaan al allerlei initiatieven op het gebied van antibioticaresistentie en zijn er, mede door de aandacht voor antibioticaresistentie, ook weer nieuwe bijgekomen. Om alle initiatieven weer te geven heeft Levien van Dillen (aios ouderengeneeskunde en beleidsstagiair bij Verenso) op verzoek van de Verenso klankbordgroep Infectieziekten een Infographic gemaakt. De Infographic is ingedeeld op de thema’s Antibioticaresistentie en Infectiepreventie en u kunt hierop doorklikken naar achterliggende documenten, hulpmiddelen voor implementatie en/of informatie.

Wij hopen dat u met de Infographic een mooi tool in handen heeft om blijvend aandacht te geven aan antibioticaresistentie en infectiepreventie in uw instelling.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht