27 juli 2021

Video Wzd - Landelijke belangenbehartiging en bekostigingsvraagstukken


Verenso heeft samen met de NVAVG een vijftal informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd) en de daarmee samenhangende thematiek.

In deze eerste video spreken directeur Nanda Hauet en beleidsadviseur Yvonne Lensink over de landelijke belangenbehartiging en bekostigingsvraagstukken. De volgende thema’s passeren de revue:

  • Regeling crisisdiensten
  • Standpunt ambulante zorg
  • Landelijk afspraken over bekostiging van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Tot slot krijgt u een praktisch overzicht van handige producten die voor leden zijn ontwikkeld. Aanvragen van een code voor de e-learning en participatie in de Siilo app-groep Wzd-functionarissen via info@verenso.nl

 

Naar nieuwsoverzicht