4 april 2022

Handreiking ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ vastgesteld

Handreiking ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ vastgesteld

Donderdag 31 maart 2022 hebben Verenso, V&VN VS en NAPA met elkaar geproost op de samenwerking en het tot stand komen van de gezamenlijke handreiking ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’.

Er is langere tijd hard gewerkt aan een praktische handreiking over samenwerking tussen en taakherschikking van de specialist ouderengeneeskunde naar de verpleegkundig specialist en/of naar de physician assistant. Alle partijen zijn trots op het eindresultaat en hopen hiermee aan de vraag uit veld te voldoen. 

Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso: “Samenwerken en taken herschikken neemt meer en meer toe. Maar hoe doe je dit in de praktijk en hoe zit het juridisch? Met deze handreiking kun je samen komen tot goede lokale afspraken die de kwaliteit van zorg ten goede komen en waarbij je elkaars deskundigheid respecteert.”

De handreiking is opgesteld door een twaalfkoppige werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Verenso, V&VN VS en NAPA. Verenso bedankt V&VN VS en NAPA, de betrokken specialisten ouderengeneeskunde die een bijdrage hebben geleverd,  en in het bijzonder alle werkgroepleden voor de samenwerking en totstandkoming van de handreiking.

Naar nieuwsoverzicht