23 augustus 2022

Herhaalde oproep: wil je bijdragen aan de knelpuntenenquête ‘Dehydratie en vochttoediening’?

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is bezig met de herziening van de richtlijn Dehydratie en vochttoediening. Inbreng van ouderengeneeskundige expertise is gewenst (uiterlijk 5 september).

In de huidige richtlijn ‘Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase’ wordt ingegaan op de symptomen van dehydratie en op de afwegingen die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet vocht toe te dienen aan patiënten met een levensverwachting van dagen tot maximaal één à twee weken. De huidige versie van de richtlijn komt uit 2010. Inmiddels is er meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien onder voorzitterschap van prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht, specialist ouderengeneeskunde (n.p.) en afgevaardigd vanuit Verenso.

We vragen je namens IKNL om de knelpuntenenquête in te vullen. De vragenlijst kan uiterlijk 5 september 2022 ingevuld worden en zal maximaal 10 minuten in beslag nemen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je bijdrage.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht