9 augustus 2022

Module Prothesezorg: arm- en beenprothesen beschikbaar

Begin 2021 is de Module Prothesezorg: arm- en beenprothesen goedgekeurd door het Zorginstituut en opgenomen in het openbaar Register. Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts geriatrische revalidatie Heike de Wever is namens Verenso betrokken bij de implementatie van deze kwaliteitsstandaard.

In opdracht van het ministerie van VWS is een traject gestart om te komen tot betere zorg rondom medische hulpmiddelen. In samenspraak met het Zorginstituut Nederland is een generiek kwaliteitskader ontwikkeld voor hulpmiddelenzorg en zijn vijf platforms ingericht. De platforms worden ondersteund door Vilans en gevormd door vertegenwoordigers van verschillende beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen.

Eén van de platforms betreft het Platform Prothesen Hulpmiddelenzorg die de Module Prothesezorg: arm- en beenprothesen als kwaliteitsstandaard heeft ontwikkeld. In de module staan de processtappen beschreven die moeten worden doorlopen door de cliënt en de betrokken professional(s) om te komen tot een functioneringsgericht voorschrift voor een prothese, op basis van een analyse van het huidige en het beoogde functioneren van de cliënt. Het doel is om de cliënt te voorzien van cliëntgerichte, doeltreffende, doelmatige en transparante prothesezorg.

Meer informatie is terug te vinden op de websites van Vilans en Zorginstituut Nederland.

Naar nieuwsoverzicht