1 augustus 2022

Wil je bijdragen aan de knelpuntenanalyse voor de richtlijn Desinfectie Huid & Slijmvliezen + Puncties?

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) start op korte termijn met de ontwikkeling van de richtlijn Desinfectie Huid & Slijmvliezen + Puncties. Inbreng van ouderengeneeskundige expertise is gewenst (uiterlijk 2 september).

Het doel van de richtlijn is om de meest recente medische kennis omtrent dit thema op te nemen. De beoogde gebruikers van deze richtlijn betreffen zowel medewerkers die beleid maken op gebied van infectiepreventie, als zorgprofessionals die dagelijks de richtlijn toepassen tijdens handelingen rondom de desinfectie van huid & slijmvliezen + puncties.

Een belangrijke eerste stap is het inventariseren van actuele knelpunten in de praktijk. Met de uitkomsten van de inventarisatie zal de werkgroep uitgangsvragen prioriteren en opstellen. Hier kun je het concept raamwerk lezen.

We vragen je namens het SRI om in deze vragenlijst aan te geven welke knelpunten je rondom de desinfectie van huid & slijmvliezen + puncties ervaart. De vragenlijst kan tot uiterlijk 2 september 2022 ingevuld worden. Het invullen zal 10-15 minuten in beslag nemen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je bijdrage.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht