16 augustus 2022

Wil je bijdragen aan de knelpunteninventarisatie voor de richtlijn Behandeling cerebrale en/of spinale spasticiteit?

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Behandeling cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen.

Het doel van de revisie van de richtlijn is om de nieuwe informatie die beschikbaar is gekomen sinds de 1e versie van de richtlijn in 2017, te incorporeren in de richtlijn en aanbevelingen. Er bestond reeds grote behoefte aan deze richtlijn gezien de functionele impact van spasticiteit, de vele betrokken disciplines en zorginstellingen, en de grote mate van praktijkvariatie. 

Inmiddels is het zorglandschap veranderd, is het aantal studies op het gebied van (invasieve) behandeling van spasticiteit fors uitgebreid, en er zijn ook nieuwe behandelvormen bij gekomen die niet in de 1e versie van de richtlijn staan, zoals extracorporele shock-wave therapie en hersenstimulatie. Ook blijkt dat belangrijke doelgroepen met spasticiteit (bijvoorbeeld in de verpleeghuiszorg of met verstandelijke handicap) onvoldoende worden bereikt. 

Een belangrijke eerste stap is het inventariseren van actuele knelpunten in de praktijk. Met de uitkomsten van de inventarisatie zal de werkgroep uitgangsvragen prioriteren en opstellen. Hier kun je het concept-raamwerk lezen

We vragen je namens de FMS om in deze vragenlijst aan te geven welke knelpunten je rondom de behandeling van cerebrale en/of spinale spasticiteit ervaart. De vragenlijst kan tot uiterlijk 16 september 2022 ingevuld worden. Het invullen zal 10-15 minuten in beslag nemen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je bijdrage.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht