13 november 2023

Herinnering: deelnemers gezocht voor knelpunteninventarisatie Verantwoorde Diabeteszorg (RAILZ)

Herinnering: deelnemers gezocht voor knelpunteninventarisatie Verantwoorde Diabeteszorg (RAILZ)

Verenso is samen met de NVAVG gestart met een programma voor Richtlijnen voor Artsen in de Langdurige Zorg (RAILZ). Binnen dit programma worden monodisciplinaire richtlijnen en handreikingen (door-)ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze kwaliteitsproducten dragen bij aan het passend inzetten van zorg voor, en behandeling van kwetsbare ouderen en verstandelijk gehandicapten. Het programma wordt gesubsidieerd door VWS.

Binnen RAILZ zijn we begonnen met de herziening van de verouderde richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen in thuissituatie, verzorgings- en verpleeghuizen’ uit 2011. Deze herziening is een project van Verenso.

De herziening van deze richtlijn wordt onder andere gestart met het uitvoeren van een knelpunteninventarisatie door middel van het uitzetten van een vragenlijst.

In de vragenlijst staan vragen over knelpunten die ervaren worden bij de zorgverlening aan kwetsbare patiënten met Diabetes Mellitus. Dit kunnen zowel zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten betreffen.

Wij zijn op zoek naar leden die deze vragenlijst voor 1 december 2023 willen invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10-15 minuten. Wil jij deelnemen aan de vragenlijst? Stuur dan een e-mail naar ivalstar@verenso.nl. Zij stuurt je dan de link voor de vragenlijst toe.

 

Naar nieuwsoverzicht