19 september 2023

Vandaag start vaccinatiecampagne COVID-19

Vandaag start vaccinatiecampagne COVID-19

Eerder berichtten we jullie dat er, op advies van de Gezondheidsraad, in het najaar een vaccinatiecampagne zou starten. De vaccinatiecampagne start vandaag. Dit betekent dat onder andere de werkinstructies vandaag worden gepubliceerd en de applicatiebestelling bij het RIVM wordt opengezet. Hoe ziet de tijdslijn eruit?

De uitnodigingsbrieven zijn inmiddels gedeeld met de instellingen, deze worden niet openbaar gedeeld

 • 19 september: publicatie werkinstructies op de website van het RIVM. In de werkinstructies staan onder andere de criteria voor de doelgroep die in aanmerking komt voor vaccinatie. Hieronder vallen in ieder geval alle verpleeghuisbewoners.
 • 19 september: openstellen bestelapplicatie bij RIVM
 • 25 september: start leveren vaccins
 • Uiterlijk 2 oktober, mogelijk eerder: publicatie update LCI-richtlijn Uitvoering COVID-19.

Een aantal aandachtspunten:

 • Het geven van toestemming voor de vaccinatie kan mondeling plaatsvinden, maar moet schriftelijk worden vastgelegd in het EPD/Cliëntendossier. Indien je gebruik wil maken van toestemmingsformulieren zijn deze beschikbaar via de website van het RIVM. Hetzelfde geldt voor toestemming van doorlevering van vaccinatiegegevens aan het RIVM.
 • Er wordt gevaccineerd met het nieuwe vaccin Comirnaty Omicron XBB.1.5, dit is een kant en klaar vaccin. Er wordt een veilige naald meegeleverd.
 • Nieuw beleid is dat deelnemers aan het vaccinatieprogramma worden gevraagd een legitimatiebewijs te tonen. Het uitgangspunt is dat duidelijk is wie de gevaccineerde is. In instellingen zijn de te vaccineren personen bekend dus is legitimatie geen vereiste.
 • Het interval na COVID-19 of een COVID-19 vaccinatie is bij voorkeur 6 maanden maar ten minste 3 maanden.
 • Er hoeft geen interval aangehouden te worden na het toedienen van andere vaccins. Ook gelijktijdig vaccineren is toegestaan, bijvoorbeeld met de griepvaccinatie.
 • De observatietermijn van 15 minuten blijft gehandhaafd.
 • Bij vragen kan men terecht bij de helpdesk van het RIVM via nummer: 088-6898900. Er zijn 3 keuzeopties: 1=logistieke vragen; 2=medisch-inhoudelijke vragen; 3=registratievragen.

Medewerkers komen ook in aanmerking voor vaccinatie. Zij worden geïnformeerd via hun instelling. Er is geen uitnodigingsbrief nodig voor vaccinatie bij de GGD, iedereen die zich meldt wordt gevaccineerd. Je kunt vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070.

 

Naar nieuwsoverzicht