14 februari 2023

Vernieuwd model Professioneel statuut: ga jij in gesprek over professionele inspraak?

Vernieuwd model Professioneel statuut: ga jij in gesprek over professionele inspraak?

In zowel de intramurale als extramurale zorgverlening is de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur. Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling is een voorwaarde voor het kunnen bieden van een goede kwaliteit van zorg.

Onlangs is het convenant ‘rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ gelanceerd, waarin de inspraak van de specialist ouderengeneeskunde centraal staat.

Het Professioneel statuut van Verenso is een tool om het gesprek te voeren over professionele inspraak en afspraken hierover vast te leggen.

Meer informatie: Elien Oosterwegel

 

Naar nieuwsoverzicht