13 februari 2020

Wzd crisisdiensten, stand van zaken

Ruim twee weken geleden stuurde Verenso een brief met noodsignaal naar de minister. Het betreft de crisisdiensten, IBS en RM. Het ministerie had beloofd afgelopen vrijdag met een reactie te komen; dat is ze helaas nog niet gelukt. 

Gisteren vond in Den Haag een debat over verpleeghuiszorg plaats. Tijdens dit debat werd door kamerlid Slootweg (CDA) aandacht gevraagd voor ons noodsignaal. De minister antwoordde dat "het niet zo kan zijn dat de GGZ zegt: daar zijn wij niet meer van”. Op een extra vraag van Slootweg om de crisisdiensten en de VVT-instellingen te informeren, gaf de minister aan dat “dit al gebeurt en dat ze hier praktisch mee aan de slag zijn”. Wij zullen het ministerie van VWS vandaag gaan vragen om bij ons aan te geven aan wie deze communicatie is uitgegaan, want wij herkennen dit nog niet. Maar als Verenso kunnen wij de minister wel aan deze toezegging gaan houden.

Wij krijgen nog steeds veel signalen binnen van specialisten ouderengeneeskunde die geconfronteerd worden met aanbieders, verzekeraars of GGZ-instellingen die de druk opvoeren om zaken te doen die niet passen bij het vak van specialist ouderengeneeskunde. Ons advies is om hier niet in mee te gaan. Een specialist ouderengeneeskunde heeft noch de kennis, opleiding of tijd om zelf een crisisdienst te gaan opzetten en heeft niet de kennis, opleiding, tijd of bekostiging om een IBS uit te voeren. Voor een professional geldt niet alleen dat deze bevoegd moet zijn maar ook bekwaam. En als het gaat om een RM is er wellicht wel kennis, maar geen tijd of bekostiging om alle RM’s die vanaf januari tot het veld komen, allemaal zelf op te pakken. Kortgezegd: de minister geeft aan dat GGZ instellingen niet ineens kunnen zeggen “daar zijn wij niet meer van”.

Zorg ook dat je ze hier als specialist ouderengeneeskunde aan houdt. Zoek elkaar op in de regio waar je als specialist ouderengeneeskunde met dezelfde GGZ te maken hebt. Samen sta je sterk. Mocht je hierbij de hulp van Verenso willen inschakelen, bijvoorbeeld bij een bestuurlijk overleg in jouw regio, trek dan aan de bel.

Meer informatie: Inge van der Stelt

Naar nieuwsoverzicht